České Budějovice 21 Smart Green City

Koncepční urbanistická studie „České Budějovice 21 Smart Green City“ vznikla v Atelieru A8000 s.r.o. na zadání Teplárny České Budějovice, a.s. , která v této části města vlastní a provozuje rozsáhlé areály a rozvodnou síť parovodů a horkovodů centrálního zásobování teplem s dalším potenciálem rozvoje. Vedle ní je podstatným majetkovým vlastníkem v území město. Vzniká tu také řada privátních investičních projektů.

Urbanistickou studii projednala na svém jednání 19. července 2021 rada města a schválila ji jako neopomenutelný podklad pro přípravu nového územního plánu. Studie je vizí, jejíž naplnění povede k transformaci této lokality na moderní městskou čtvrť 21. století s až 38 tisíci nových obyvatel.

Dne 19. 7. 2021 přijala Rada města České Budějovice usnesením č. 916/2021 studii ČB.21 SMART GREEN CITY jako neopominutelný podklad pro přípravu nového územního plánu. Odbor územního plánování si nechal vypracovat tři posudky o souladu studie ČB.21 SMART GREEN CITY se zadáním územního plánu České Budějovice od Ing. arch. Bočka, Ing. arch. Grasseho a Ing. Šímy. viz soubory ke stažení. 

Analýza potenciálu Smart Green Cities

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 10. 6. 2022.