České Budějovice kandidují na Evropské hlavní město kultury 2028.

Tento prestižní titul je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií jednomu či více evropským městům, která tak mají po celý rok možnost představit svoji kulturní vyspělost a životní úroveň. Budějovice usilují o úspěšnou kandidaturu, stejně jako další česká města Liberec, Brno a Broumov. A přispět k vítězství našeho krásného města může široká veřejnost už teď, a to účastí v panelu respondentů, který si pro tento účel město nechává zřídit a provozovat na adrese panel.inboox.cz. Občané se tak mohou spoludílet na tvorbě nových rozvojových koncepcí týkajících se kultury, volného času, dopravy, školství či zdravotnictví.

Už samotná kandidatura je velkou příležitostí ukázat to nejlepší, čím se Budějovice mohou celé Evropě pochlubit. Zároveň městu dává možnost na sobě zapracovat, například na své image, kulturní nabídce, infrastruktuře i celkovém fungování. Pokud tedy někde platí přísloví, že i cesta je cíl, pak je to právě tady,“ uvedl 1. náměstek primátora Juraj Thoma.

Více o celém projektu se můžete dočíst na webových stránkách www.budejovice2028.cz

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 12. 11. 2021.