České a německé děti tvoří společně

Společná tvorba a přeshraniční spolupráce dobře funguje už několik let mezi Základní školou s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Dukelská a Základní uměleckou školou Heidenhof v Pasově. Ve společných aktivitách chtějí pokračovat i nadále a své plány představili také primátorce Dagmar Škodové Parmové.  „Na příští školní rok je již naplánován konkrétní projekt v rámci evropského programu Interreg, který přeshraniční spolupráci podporuje. Děti budou společně tvořit u nás v Čechách, konkrétně na umělecké škole ve Volarech, a tato díla čeští a bavorští umělci následně představí na vernisáži v Pasově. Doufejme, že bude stejně úspěšná, jako ta předchozí, kterou návštěvníci velmi oceňovali. Své zkušenosti si předávají nejen školáci, ale i jejich učitelé, což je podle mého názoru vyloženě prospěšné, inspirativní i příkladné,“ uvedla po setkání primátorka a popřála všem hodně další tvůrčí vzájemné spolupráce i invence.