Česko – Norská konference Smart City

Na středu 4. prosince 2019 připravilo město České Budějovice ve spolupráci s velvyslanectvím Norska do hotelu Clarion konferenci s názvem Smart Cities – CONNECT – České Budějovice - Larvik. Za účasti norského velvyslance v České republice H.E. Roberta Kvile a řady zástupců veřejné sféry i podnikatelského sektoru obou zemí konferenci zahájil a její účastníky přivítal primátor Jiří Svoboda. V úvodním projevu zmínil dřívější návštěvu norského velvyslance v Českých Budějovicích, na které došlo k prvnímu impulzu upořádat konferenci s tématem tzv. chytrých měst. Více jak stovka registrovaných účastníků konference z řad odborné veřejnosti vyslechla prezentace českých i norských přednášejících. Přítomní se dozvěděli, jak se povedlo Norsku stát se elektromobilní velmocí, jaké inteligentní dopravní systémy využívají Budějovice, jak e-mobililta mění naši budoucnost a jaká chytrá řešení se nabízejí v oblasti odpadového a vodního hospodářství. V neposlední řadě i jaké strategie a vize připravuje město České Budějovice v dalších oblastech smart city pro následující období.

Stránka byla upravena uživatelem Naděžda Procházková, 23. 12. 2019.