Cestovní pas

Žádost se zpracovává elektronicky včetně fotografie, podpisu a biometrických prvků (zobrazení obličeje a otisky prstů rukou).

Správní poplatky se vybírají v hotovosti nebo je možné je uhradit platební kartou na přepážce při podání žádosti.

Na přepážku se lze dopředu objednat pomocí objednání na přepážky.

Cestovní pas vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra a zastupitelský úřad. Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti, do 5 pracovních dnů ode dne podání a do 24 hodin v pracovních dnech, je-li žádost podána na zastupitelském úřadu ČR, je lhůta 120 dnů ode dne podání žádosti.

 Doba platnosti cestovního dokladu:

 • do 15 let – 5 let
 • od 15 let – 10 let

Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 15 let, pokud je nezletilý, součástí žádosti je písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem. Ověřený písemný souhlas se nevyžaduje, pokud se zákonný zástupce dostaví osobně.

Žádost za občana mladšího 15 let podává zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.  

Co je třeba předložit k vydání cestovního pasu: 

 • doklad prokazující údaje zapisované do cestovního pasu, např. občanský průkaz, (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list),  
 • dosavadní cestovní pas, pokud jej vlastní
 • doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR
 • rodný list nebo občanský průkaz anebo cestovní pas občana mladšího 15 let, podává-li žádost jeho zákonný zástupce
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti poručníkem, opatrovníkem, pěstounem, osobou, které byl nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (rozhodnutí soudu)

 

Zápisy dětí do cestovních pasů rodičů byly od 1.7.2011 zrušeny. Děti nemohou cestovat na zápis v dokladu rodiče, musí mít vlastní cestovní pas.

Správní poplatky na úseku cestovních dokladů – osoba starší 15 let

 • vydání cestovního dokladu ve lhůtě do 30 dnů – 600 Kč
 • převzetí cestovního pasu u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč

Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 24 hodin

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 6000 Kč
 • podání u obecního úřadu – 4000 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 2000 Kč

Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 3000 Kč
 • podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 3000 Kč
 • podání u obecního úřadu – 2000 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč

 

Správní poplatky na úseku cestovních dokladů – osoba mladší 15 let

 • vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů – 100 Kč
 • převzetí cestovního pasu u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč

Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 24 hodin

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 2000 Kč
 • podání u obecního úřadu – 1500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč

Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč
 • podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 1000 Kč
 • podání u obecního úřadu – 500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč

 

Formulář žádosti o vydání cestovního dokladu není k dispozici – žádosti o vydání cestovního dokladu se vyřizují elektronicky.

Kontakt

Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad, oddělení EO, OP, CD a ŘP, pracoviště Jeronýmova 1.

Případné dotazy na telefonních číslech 386 805 121-4.

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 08:00 – 18:00, úterý a čtvrtek 08:00 – 14:00, pátek 08:00 – 11:30 h.

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 16. 2. 2023.