Spojovací chodby v ZŠ Grünwaldova

Práce spočívají v celková demontáži a demolici stávajících, již nevyhovujících, spojovacích chodeb a výstavbě nových chodeb na jejich místě dle původních rozměrů. Nově budou plochy chodeb rozšířeny drobnými přístavbami. Z provozních důvodů je celá akce rozdělena na 2, resp. 3 realizační etapy (více v poznámce níže).

Průběh prací

2021, 1. etapa -  realizována část západní strany spojovací chodby, zkouladováno 

2022, 2. etapa

2023, 3. etapa

Zhotovitel Tangenta, s.r.o.
Finanční prostředky cca 29,6 mil. Kč bez DPH

Poznámka

Vzhledem ke stávající obchodní situaci na trhu stavebních materiálů zhotovitel díla avizoval zásobovací problém v subdodavatelském řetězci s dodávkou nosných komponentů pro dřevěné panely , kdy má potvrzenou bilanci dodávky pouze 60% pro období jaro 2022 a není možno s ohledem na použitý systém komponent toto vykrýt alternativním dodavatelem. Z tohoto podstatného důvodu je nutné následující etapu ještě rozdělit na dvě pod etapy a to v roce 2022 a 2023. Alternativní vhodné řešení problému nebylo zúčastněnými stranami nalezeno a bylo konzultováno a odsouhlaseno i vedením školy i s přihlédnutím k faktu, že spojovací chodby představují důležitý komunikační prvek v provozním řádu školy a není možné stavbu provádět během školního roku.