Čistírna odpadních vod má nová záložní čerpadla

Čistírna odpadních vod pro město České Budějovice byla uvedena do trvalého provozu v roce 1969. V první polovině 80. let už  ale nestačila zpracovat veškeré odpadní vody, a tak bylo zahájeno její rozšíření a modernizace. V průběhu prací se postupně zvyšovaly požadavky na kvalitu vyčištěných vod i na technické řešení. V období let 1999 – 2001 byla čistírna intenzifikována. V roce 2002 ji značně poškodila povodeň. Náprava škod proběhla v letech 2002 – 2003 s finančním příspěvkem EU. Modernizace jednotlivých provozních celků se dělá průběžně, v roce 2014 začala obnova aeračního systému aktivačních linek spolu s rekonstrukcí původního automatického řídicího systému a datových linek. V roce 2019 a 2020 došlo i na modernizaci technologie odvodnění kalu.

Na česlích, v lapáku a usazovacích nádržích se odstraňují plovoucí látky, písek a usaditelné částice. Do nedávné doby byl primární kal pro každou usazovací nádrž čerpán jedním čerpadlem do vyhnívacích nádrží. V případě jeho poruchy, nebo výpadku by došlo k odstavení 50% kapacity, proto bylo nutné doplnit záložní čerpadla primárního kalu, aby bylo možné využívat plnou kapacitu čističky,“ říká náměstek primátora Petr Holický s tím, že spolu s osazením čerpadly došlo k úpravě potrubních tras s ručními armaturami a dalším stavebním úpravám. Součástí zakázky, která byla v těchto dnech dokončena, byly i elektroinstalační práce a začlenění nových strojů do automatizovaného systému řízení technologických procesů a sledování provozu ČOV. Město za toto vylepšení technického stavu čistírny zaplatí 3,6 milionu korun bez DPH.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 11. 10. 2021.