Cyklostezka Suchomelská

Předložení žádosti o příspěvek na projekt s názvem Cyklostezka Suchomelská schválili radní. „Je to reakce na pravidla pro financování výstavby a oprav cyklostezek nebo zřizování jízdních prahů pro cyklisty, která vyhlásil v loňském září Státní fond dopravní infrastruktury pro rok 2021. Chceme vybudovat stezku pro cyklisty i pěší v délce jednoho kilometru v nezastavěném území města podél Dobrovodské stoky od zahradního centra vedle Terna až k areálu R. Bosche. Součástí stezky bude také lávka přes Dobrovodskou stoku,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. Předpokládaný rozpočet projektu je 11,3 milionu korun a město se uchází o podporu 85% ze způsobilých výdajů.

Stránka byla upravena uživatelem Kateřina Novotná Sklářová, 15. 1. 2021.