Cyklostezky

Územím katastru města prochází 9 cyklistických tras, místy s parametry cyklistické stezky, označených čísly 12, 122, 1018, 1050, 1092, 1100, 1108, 1109 a 1120. Jejich průběh je zakreslen na „Cyklomapě“, která je umístěna na rozhraní ulic Gerstnera a Zátkovo nábřeží před vjezdem do Háječku. 

 • trasa č. 12 vedená směrem severojižním podél řeky Vltava (je součástí mezinárodní cyklostezky, která vede přes naše území z Německa do Rakouska)
 • trasa č. 122 v severní části města po pravém břehu Vltavy směrem na Borek až do Třeboně
 • trasa č. 1018 vedená podél pravého břehu řeky Malše směrem na Vidov
 • trasa č. 1050 směr Dobrá Voda
 • trasa č. 1096 směr  Rudolfov
 • trasa č. 1092 směr Litvínovice, Lipí
 • trasa č. 1100 směr Dubné
 • trasa č. 1108 směr Vrbenské rybníky
 • trasa č. 1120 směr St. Hodějovice, Ledenice
 • Mapa cyklostezek a cyklotras v Jihočeském kraji


Město každý rok investuje do rozvoje cyklistické infrastruktury minimálně deset milionů korun (příp. více, jsou-li úspěšné každoročně podávané žádosti o dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury, nebo pokud město rekonstruuje či buduje větší cyklistické stavby, například lávky). Na podpoře cyklistiky spolupracuje město mimo jiné s Nadací Jihočeské cyklostezky. Na jejích stránkách naleznete zajímavé tipy a informace z oblasti cykloturistiky.

V prosinci 2009 vydala nadace v rámci grantového programu města průvodce Na kole krajem Českobudějovicka. Jedná se o mapový soubor, který obsahuje 10 tipů na jednodenní výlety do okolí Českých Budějovic. Koncipován je pro turisty, kteří jsou ve městě ubytováni, příp. obyvatele města. Kromě map obsahuje i užitečné informace o zajímavostech na trase či občerstvení. Průvodce vyšel v nákladu 10 000 ks a je k dispozici na informačních centrech po celém kraji.

Obyvatelé i návštěvníci Českých Budějovic také mají možnost využít dopravního systému Cyklotrans, což jsou autobusové linky s vozy vybavenými přívěsem na jízdní kola, které míří z Českých Budějovic do nejrůznějších částí Jihočeského kraje. 

Městské cyklotrasy jsou pro přehlednost označeny velkými latinskými písmeny (A - J).

 • Cyklotrasa A. Jedná se o okruh okolo městského centra uzavírajícího část okruhu tvořeného cyklistickou stezkou č. 12. Začátek cyklotrasy je připojen na cyklistickou stezku č. 1018 na nábřeží řeky Malše v blízkosti historické budovy Jihočeského divadla. Trasa je vedena při okrajích ulice Jirsíkova napříč ulicemi Dukelská a Karla IV., poté přechází do souběhu s Mlýnskou stokou, kde je vedena po stávající parkové cestě šířky minimálně 3,00 m a prochází parkem.
 • Cyklotrasa B propojuje centrum města s obchodní zónou Strakonická.
 • Cyklotrasa C je vedena radiálně od centra města Jírovcovou ulicí - budoucí návaznost  na trasu D mezi Pražským předměstím a Husovou kolonií.
 • Cyklotrasa D vede tangenciálně po severním okraji vnitřního města, propojuje cyklotrasy B a C.
 • Cyklotrasa E spojuje centrum města a centrum čtvrti Suché Vrbné a dále pokračuje až na Rudolfovskou třídu (je třeba dořešit problém převedení cyklistů přes ul. Novohradská, přes lávku pro pěší nad ČD a přes Ledenickou silnici).
 • Cyklotrasa F spojuje centrum města se Stromovkou a směrem k sídlišti Máj po stezce č. 1100.
 • Cyklotrasa G je trasa spojující centrum města přes Dlouhý most se sídlištem Šumava a Máj (problém, který je třeba dořešit, je převedení cyklistů přes Dlouhý most a ul. J. Opletala).
 • Cyklotrasa H zprostředkovává spojení pomocí trasy G se sídlištěm Vltava (je třeba dořešit převedení cyklistů přes Husovu třídu).
 • Cyklotrasa I propojuje cyklotrasy H a B.
 • Cyklotrasa J vede při okrajích stávajících místních komunikací a propojuje cyklotrasu I s cyklistickou stezkou č. 122 a dále s cyklotrasou B - 2. část v prostoru ulice Suchomelská.

AKTUALITY:

V polovině května 2022 proběhla kolaudace nové zprovozněné cyklostezky dlouhé přes 4 km z Plané přes Homole do Boršova nad Vltavou. Navázala tak na již vybudovaný úsek cyklostezky od cyklolávky u TJ Meteor do Plané u Českých Budějovic.

Cyklostezka Planá - Boršov nad Vltavou v dubnu 2022

 

 

 

 

 

 

Cyklostezka Planá - Boršov nad Vltavou v dubnu 2022

Stánek s občerstvením na stezce - srpen 2022

Soubor ke stažení
Nová cyklostezka u Sconta
Nová cyklostezka podél Plavské ulice
Cyklostezka u TJ Meteor
Cyklostezka u Jihočeského divadla
Cyklostezka z Rožnova do Plané u Českých Budějovic
Cyklostezka podél Vltavy na Hlubokou
Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 16. 8. 2022.