Cyklostezky

Územím katastru města prochází 9 cyklistických tras, místy s parametry cyklistické stezky, označených čísly 12, 122, 1018, 1050, 1092, 1100, 1108, 1109 a 1120. Jejich průběh je zakreslen na „Cyklomapě“, která je  umístěna na rozhraní ulic Gerstnera a Zátkovo nábřeží před vjezdem do Háječku.

  • trasa č. 12 vedená směrem severojižním podél řeky Vltava (je součástí mezinárodní cyklostezky, která vede přes naše území z Německa do Rakouska)
  • trasa č. 122 v severní části města po pravém břehu Vltavy směrem na Borek až do Třeboně
  • trasa č. 1018 vedená podél pravého břehu řeky Malše směrem na Vidov
  • trasa č. 1050 směr Dobrá Voda
  • trasa č. 1096 směr  Rudolfov
  • trasa č. 1092 směr Litvínovice, Lipí
  • trasa č. 1100 směr Dubné
  • trasa č. 1108 směr Vrbenské rybníky
  • trasa č. 1120 směr St. Hodějovice, Ledenice


Město každý rok investuje do rozvoje cyklistické infrastruktury minimálně deset milionů korun (příp. více, jsou-li úspěšné každoročně podávané žádosti o dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury, nebo pokud město rekonstruuje či buduje větší cyklistické stavby, například lávky). Na podpoře cyklistiky spolupracuje město mimo jiné s Nadací Jihočeské cyklostezky. Na jejích stránkách naleznete zajímavé tipy a informace z oblasti cykloturistiky.

V prosinci 2009 vydala nadace v rámci grantového programu města průvodce Na kole krajem Českobudějovicka. Jedná se mapový soubor, který obsahuje 10 tipů na jednodenní výlety do okolí Českých Budějovic. Koncipován je pro turisty, kteří jsou ve městě ubytováni, příp. obyvatele města. Kromě map obsahuje i užitečné informace o zajímavostech na trase či občerstvení. Průvodce vyšel v nákladu 10 000 ks a je k dispozici na informačních centrech po celém kraji.

Obyvatelé i návštěvníci Českých Budějovic také mají možnost využít dopravního systému Cyklotrans, což jsou autobusové linky s vozy vybavenými přívěsem na jízdní kola, které míří z Českých Budějovic do nejrůznějších částí Jihočeského kraje. 

---

Městské cyklotrasy jsou pro přehlednost označeny velkými latinskými písmeny (A - J).

Cyklotrasa A. Jedná se o okruh okolo městského centra uzavírajícího část okruhu tvořeného cyklistickou stezkou č. 12. Začátek cyklotrasy je připojen na cyklistickou stezku č. 1018 na nábřeží řeky Malše v blízkosti historické budovy Jihočeského divadla. Trasa je vedena při okrajích ulice Jirsíkova napříč ulicemi Dukelská a Karla IV., poté přechází do souběhu s Mlýnskou stokou, kde je vedena po stávající parkové cestě šířky minimálně 3,00 m a prochází parkem.

Cyklotrasa B propojuje centrum města s obchodní zónou Strakonická.

Cyklotrasa C je vedena radiálně od centra města Jírovcovou ulicí - budoucí návaznost  na trasu D mezi Pražským předměstím a Husovou kolonií.

Cyklotrasa D vede tangenciálně po severním okraji vnitřního města, propojuje cyklotrasy B a C.

Cyklotrasa E spojuje centrum města a centrum čtvrti Suché Vrbné a dále pokračuje až na Rudolfovskou třídu (je třeba dořešit problém převedení cyklistů přes ul. Novohradská, přes lávku pro pěší nad ČD a přes Ledenickou silnici).

Cyklotrasa F spojuje centrum města se Stromovkou a směrem k sídlišti Máj po stezce č. 1100.

Cyklotrasa G je trasa spojující centrum města přes Dlouhý most se sídlištem Šumava a Máj (problém, který je třeba dořešit, je převedení cyklistů přes Dlouhý most a ul. J. Opletala).

Cyklotrasa H zprostředkovává spojení pomocí trasy G se sídlištěm Vltava (je třeba dořešit převedení cyklistů přes Husovu třídu).

Cyklotrasa I propojuje cyklotrasy H a B.

Cyklotrasa J vede při okrajích stávajících místních komunikací a propojuje cyklotrasu I s cyklistickou stezkou č. 122 a dále s cyklotrasou B - 2. část v prostoru ulice Suchomelská.