Czech POINT

Kontaktní místo CzechPOINT zprostředkovává městské informační centrum:

Magistrát města
Odbor kanceláře tajemníka
Oddělení organizační
vchod č.3., přízemí

nám.Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

Úřední hodiny:

Pondělí  8:00 – 17:00
Úterý  7:00 – 15:00
Středa  8:00 – 17:00
Čtvrtek  7:00 – 15:00
Pátek  8:00 – 14:30

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby: 

Výpisy z veřejných evidencí:

  • výpis z katastru nemovitostí
  • výpis z obchodního rejstříku
  • výpis z živnostenského rejstříku

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • výpis z rejstříku trestů
  • výpis z karty řidiče
  • registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  • ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další
i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- 50,-
Živnostenský rejstřík 100,- 50,-
Katastr nemovitostí 100,- 50,-
Rejstřík trestů 100,- 0,-

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 28. 6. 2021.