Czech POINT

Kontaktní místo CzechPOINT zprostředkovává městské informační centrum:

Magistrát města
Odbor kanceláře tajemníka
Oddělení organizační
vchod č.3., přízemí

nám.Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

Úřední hodiny:

Pondělí  8:00 – 17:00
Úterý 7:00 – 15:00
Středa  8:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 14:30

 

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby: 

Výpisy neveřejné

Výpis bodového hodnocení řidiče
Rejstřík trestů, možnost cizojazyčného formuláře
Výpis elektronických receptů pacienta
Výpis z evidence záznamů o očkování pacienta

Výpisy veřejné

Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis snímku z katastrální mapy
Výpis z veřejného rejstříku
Výpis z rejstříku trestů právnických osob
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis ze živnostenského rejstříku

Agendy ISDS

Zřízení datové schránky
Vydání nových přístupových údajů
Přidání pověřené osoby k přístupu do ds
Zrušení přístupu pověřené osoby
Znepřístupnění ds, která byla zřízena na žádost
Opětovné zpřístupnění ds, která byla zřízena na žádost
Povolení příjmu poštovních datových zpráv
Zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv

Konverze dokumentů

Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Základní registry

Výpis údajů z registru obyvatel, možnost cizojazyčného formuláře
Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě

Ostatní podání

Zprostředkovaná identifikace

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další
i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- 50,-
Živnostenský rejstřík 100,- 50,-
Katastr nemovitostí 100,- 50,-
Rejstřík trestů 100,- 0,-
Konverze dokumentů 30,- 30,-
Zprostředkovaná identifikace 200,-

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 15. 8. 2022.