Deset milionů korun pro válečné uprchlíky z Ukrajiny

Zastupitelstvo města, na doporučení rady, schválilo na svém jednání 21. března 2022 finanční částku pro krytí nákladů spojených s řešením uprchlické krize.

Deset milionů korun z rezervy městského rozpočtu bylo schváleno. Z toho jeden milion věnujeme nevládní neziskové organizaci Člověk v tísni. Devět milionů bude použito v souvislosti s řešením krizové situace a rostoucím počtem uprchlíků z válkou zmítané Ukrajiny v rámci ORP ( obce s rozšířenou působností ) České Budějovice. Finanční prostředky budeme potřebovat například jako příspěvek pro děti ve školských zařízeních, na úhradu nákladů spojených s vyšším počtem školních tříd,  na ubytování, na dopravu v rámci MHD a další. Jsme připraveni v pokračování v pomoci, kterou město poskytuje od prvních hodin války těm, kteří u nás, jako váleční uprchlíci, hledají pomoc,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 22. 3. 2022.