Dopravní informační a řídící centrum

Centrum (DIŘC) je situováno do stávajících nevyužitých prostor administrativní budovy vozovny Dopravního podniku města České Budějovice v ulici Horní 2508/22, České Budějovice. Vybudování centra v sobě zahrnuje dopravní řídící ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, dohledové centrum Městské policie a množství dalších technologií zajišťujících přenos, zpracování, vyhodnocování, ukládání a distribuci aktuálních dopravních dat a řídících pokynů pro navazující telematické aplikace, uživatele dopravního systému města a případně i pro další odloučená pracoviště.

Součástí DIŘC bude také trvalý dispečerský dohled. DIŘC bude poskytovat především ucelený přehled o aktuální dopravní situaci a technickém stavu všech telematických subsystémů v reálném čase, bude zajišťovat řízení dopravy na celém území města České Budějovice a přilehlé aglomerace, především díky modernizovaným SSZ křižovatkám, proměnnému dopravnímu značení, zařízení pro poskytování provozních informací a informacím předávaným na dopravní portál a do mobilních zařízení uživatelů dopravního systému města. Výsledkem bude sloučení všech stávajících odloučených pracovišť zabývajících se bezpečností a plynulostí silničního provozu do jednoho objektu a vytvoření moderního Dopravně informačního a řídícího centra.

Výhled do roku 2030

V období, kdy již bude zavedena funkce Dopravního informačního a řídicího centra, budou především rozšiřovány funkce všech subsystémů ITS, do funkcí začleňováni další účastníci (např. regionální dopravci do preference veřejné dopravy). Předpokládá se ve větším množství realizace sběru dat z plovoucích vozidel, podpora kooperativních systémů, ať už na bázi čistě vozidlových, nebo i infrastrukturních komunikačních zařízení. Bude rozšiřována vazba na další projekty a aplikace v rámci budování projektů pod společným označením Chytré město. Předpokládá se rozšiřování funkcí detekce účastníků dopravy, a také ladění algoritmů v oblasti organizace a řízení dopravy v reakci na poznatky a zkušenosti získané v úvodních letech provozu.

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 16. 8. 2022.