Domy v ulici Františka Ondříčka čeká oprava

Výměny střešní krytiny a zateplení se dočkají nájemníci v městských bytových domech v ulici Františka Ondříčka 22, 24 a 26. „V rámci veřejné zakázky byl vybrán zhotovitel za vysoutěženou cenu 16,9 milionů korun. Smlouva už je podepsaná a zhotoviteli bylo předáno staveniště. Termín dokončení je nejpozději do 30.9.2022,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Bouzek s tím, že v domech bude vyměněna nevyhovující střešní krytina a nově zateplena celá střecha i vikýře. Původní zateplení z nadezdívek a na plášti domu bude odstraněno a nahrazeno fasádními deskami různých tlouštěk. „Dojde i na výměnu klempířských prvků a střešních oken i na povrchovou úpravu silikátovou šlechtěnou omítkou,“ dodává náměstek.

Fotozdroj: Google

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 12. 5. 2022.