Dopravní stavby a projekty

Investiční záměry při řešení parkování ve městě.

Projekt dopravního projení částí města. 

Výstavba dálnice D3 kolem města jižním směrem.

Propojení silnice I/20 v úseku od křižovatky u Globu po Pražskou třídu.

Projekt zajistí zlepšení dopravní kapacity města.

Stavební akce města menšího rozsahu.