Dotační program zohledňuje i šetrné hospodaření s vodou

Celková alokovaná částka na dotace pro oblast ochrany životního prostředí pro letošní rok je 1 200 000 korun.

Jsou tam tři opatření. První cílí na projekty přímo přispívající ke zlepšení životního prostředí města, druhé je zaměřené na projekty environmentální výchovy a třetí opatření je určeno včelařům a včelařství a také na osvětu,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že nově je možné žádat finanční podporu i pro projekty týkající se hospodaření s odpady, předcházení jejich vzniku, recyklaci, přípravu k opětovnému použití a re-use centra, a dále na šetrné hospodaření s vodou, její zadržování i na využití srážkové vody.