Dotazník je určen vlastníkům památek

Odbor památkové péče opět nabízí majitelům památek možnost zapojit se do Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2016 a čerpat z finančního příspěvku města a státu. Zájem o příspěvek na obnovu památek prozkoumá anketní dotazník. "Dotazníky poskytujeme už několik let, vždy v souvislosti s aktualizací Programu. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek. Nemůže je získat vlastník, který má vůči státu dluhy a nemohou být použity ani na obnovu kulturní památky, pokud je součástí ručení k úvěru, jenž není v řádném termínu splácen. Poskytované finance jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty, nikoliv na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy," vysvětluje náměstek primátora Jaromír Talíř.
Výše státního finančního příspěvku se bude odvíjet i od zájmu vlastníků památek a jejich připravenosti k obnově. Už od listopadu 2013 platí shodné podmínky pro všechny typy vlastníků, kteří se na obnově památky musejí podílet minimálně 40-ti % z plánovaných nákladů, zbytek je možné financovat z dotace.
„Letos byla do Programu regenerace zařazena například obnova objektu Teologické fakulty v Kněžské ulici, která pokračuje ve dvorních fasádách, dále regenerace kaple Smrtelných úzkostí Páně v Kněžské ulici a dalších čtyř městských domů v centru,“ doplňuje náměstek.
Dotazník, který by měl být vyplněný a odevzdaný nejpozději do 25. září 2015 získají žadatelé na webových stránkách města - www.c-budejovice.cz nebo přímo na odboru památkové péče. Zároveň pro lepší orientaci připravil odbor památkové péče spolu s památkovou komisí veřejné projednání pro potenciální zájemce, a to 15. září v zasedací místnosti zastupitelstva.

Městská památková rezervace České Budějovice byla vyhlášena v roce 1980.