Dynamické navádění vozidel na parkoviště bude dokončeno

Projekt systému dynamického navádění vozidel na parkovací plochy řeší osazení dopravních značek na celkem 46 vytipovaných místech ve městě. „Na těchto místech bude osazeno 93 proměnných  a 12 svislých  značek. Řidiči tak zjistí, kde mohou pohodlně zaparkovat. Naváděcí systém se týká parkovišť Jírovcova, Mercury, Dynamo, Dlouhá louka, IGY centrum, Mariánského a Senovážného náměstí a City green parku,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický s tím, že práce budou dokončeny na jaře.

Aby bylo možné optimálně využívat existující či plánované parkovací kapacity, je nutné vybudovat systém efektivního navádění řidičů na vybraná parkoviště a tím eliminovat zbytečné kroužení městem za účelem zaparkování. Naváděcí a informační systém bude založen na trvalém sledování aktuální obsazenosti vybraných parkovišť. Tato data budou okamžitě přenášena prostřednictvím zařízení (informačních tabulí) pro poskytování provozních informací řidičům na významných příjezdových trasách. Systém tak řidičům podá včasnou a ucelenou informaci o aktuální obsazenosti kapacitních parkovišť, tedy zda je na parkovišti volno či ne. Do systému mohou být dále začleňována nově vznikající kapacitní parkoviště, ze kterých bude poskytován potřebný zdroj dat o aktuální obsazenosti.

Cena za dílo uvedená ve smlouvě činí 46.696.839,-Kč bez DPH, která se skládá z ceny za samotné provedení díla = 37.035.839,-Kč bez DPH a z ceny za následný desetiletý servis 9.661.000,-Kč bez DPH.

Realizace začne příští týden a je plánována na 6 měsíců (včetně dvoutýdenního zkušebního provozu).

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 6. 4. 2022.