Ekologizace pomohla snížit hodnoty škodlivin

Město už od roku 2009 provádí ve spolupráci se Zdravotním ústavem hodinová měření škodlivých imisí čtyřikrát ročně na křižovatkách ulic Pekárenská a Nádražní, Otakarova a Rudolfovská, na Pražské a Husově třídě.  

Měření provádí speciálně upravený vůz HORIBA. Měří se oxidy siřičitý a uhelnatý, oxid dusíku, ozon, polétavý prach a organické látky – benzen, toluen a xylen. Současně jsou sledovány i meteorologické parametry.

Výsledky za listopad 2021 ukazují, že například průměrné hodinové koncentrace oxidu siřičitého nepřekročily stanovený hodinový imisní limit. Velice nízké byly i hodnoty oxidu dusnatého, který se ukázal jako nejvyšší u Střední zdravotnické školy, protože je tam vysoká intenzita dopravy a ze stejného důvodu také v čase od 6 do 7 hodin ráno na křižovatce Pekárenská a Nádražní. Nejvýše přípustné hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší stanovuje Zákon o ochraně ovzduší.

Naměřené průměrné hodinové koncentrace oxidu uhelnatého na všech stanovištích se výrazně pohybují pod zákonným limitem.

Obecně se dá říci, že už několik let se počet překročení imisního limitu pro prachové částice v našem městě snižuje. Z dat ČHMÚ vyplývá, že například před deseti lety byly v Českých Budějovicích tyto hodnoty během roku překročeny 23 krát. Vloni to bylo už pouze třikrát. Díky ekologickým opatřením v dopravě a ekologizaci provedenou v budějovické teplárně v roce 2015 hodnoty imisí ve městě klesají,“ řekl náměstek primátora Ivo Moravec.

Výsledky naměřených dat a imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí zveřejňuje město na svých webových stránkách www.c-budejovice.cz/mereni-imisi-v-ceskych-budejovicich.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 16. 3. 2022.