Elektronické zápisy do mateřinek začaly, děti běženců půjdou k zápisu v létě

Už několik let připravuje město elektronické zápisy dětí do mateřských i základních škol, a jak praxe ukazuje, rodičům tento způsob vyhovuje. Letošní vyhlášení zápisu do mateřských škol je zveřejněno na webu města i na stránkách jednotlivých mateřských škol. Žádost je k dispozici na webovém portálu https://zapismscb.c-budejovice.cz/do 30. dubna. Pro její vyplnění mohou rodiče využít číslo pojištěnce (dítěte) uvedené na průkazu zdravotního pojištění, popřípadě vytvořit vlastní 10 místný číselný kód, který zajistí anonymitu dítěte,“ popisuje postup náměstek primátora Tomáš Chovanec.

Žádosti jsou jednotné. Po jejich vyplnění si je rodiče vytisknou a od 3. 5. do 4. 5. odevzdají v příslušné mateřské škole. Rodiče mohou žádost elektronicky vyplnit a vytisknout také přímo na odboru školství českobudějovického magistrátu, kde je vždy v pracovní době zřízeno samostatné kontaktní centrum. 

Přijímací řízení je i nadále rozhodováním podle správního řádu. „Správní řízení vedou jednotlivé ředitelky samostatně, proto v případě podávání více žádostí je nutné doručit osobně úplnou žádost na každou z žádaných školek. I v tomto případě se vyplňuje žádost jen jednou, pořídí se pouze počet potřebných výtisků,“ vysvětluje náměstek Tomáš Chovanec s tím, že elektronický systém po zaevidování žádosti na příslušné škole vygeneruje na základě předem stanovených kritérií bodové hodnocení dítěte. To je pro rozhodování ředitelky závazné. Počet vypsaných volných míst pro školní rok 2022/2023 je 731.

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, bude stanoven další termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června do 15. července 2022. Konkrétní termíny ve školkách budou včas zveřejněny.

 

Ilustrační foto MŠ Papírenská

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 7. 4. 2022.