Energeticky úsporný projekt cílí na školy i sociální zařízení

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásil v rámci programu Národní plán dotační výzvu zaměřenou na energetické úspory. Rada města schválila předložení žádosti do oblasti snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení obnovitelných zdrojů energie.

„Konkrétně se jedná o Základní školy Bezdrevská včetně tamní ZUŠ, Kubatova i s mateřskou školkou, O. Nedbala, Máj I a II a E. Destinové také s mateřskou školkou, dále o školky Čéčova, J. Opletala a dvě sociální zařízení – CSS Staroměstská a DPS Hvízdal. Právě tady chceme realizovat opatření zaměřená na obnovu energetických systémů z hlediska hospodárnosti provozu, někde dojde také ke zlepšení tepelně izolačních vlastností,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. Podle harmonogramu by práce měly začít v lednu 2023 a skončit v prosinci 2025.

"Maximální celkové náklady jsou odhadovány na 364 milionů korun bez DPH. Pokud budeme úspěšní a žádost nám schválí, tak očekáváme 55% způsobilých výdajů,“ dodává primátor.