Formuláře

10. výzva IPRÚ České Budějovice
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Výzva k podávání projektových záměrů - Modernizace přestupních uzlů a zastávek

Odbor:
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
11. výzva IPRÚ České Budějovice
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Výzva k podávání projektových záměrů - Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy - Cyklodoprava

Odbor:
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
AUTOŠKOLY - formuláře pro žadatele o řidičské oprávnění
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Evidence vozidel - Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zde je formulář ke stažení

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Evidence vozidel - Vzor zmocnění
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zde si můžete stáhnout formulář ve formátu PDF

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Evidence vozidel - Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zde je formulář ke stažení

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Evidence vozidel - Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zde je formulář ke stažení

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Evidence vozidel - Žádost o vydání tabulky s registrační značkou
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zde je formulář ke stažení

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Evidence vozidel - Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zde je formulář ke stažení

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Evidence vozidel - Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zde je formulář ke stažení

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Evidence vozidel - Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zde je formulář ke stažení

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Evidence vozidel - Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zde je formulář ke stažení

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Evidence vozidel - Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zde je formulář ke stažení

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jednotný registrační formulář
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:


Jednotný registrační formulář
najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Odbor:
Obecní živnostenský úřad
Ke stažení:
MYSLIVOST
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Žádost o vydání loveckého lístku -trojjazyčný formulář. Antrag auf Ausstellung eines Jagdscheines Application form for shooting license issue. Žádost o plomby a lístky původu zvěře - informace u pana Šímy č.dv.353. Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře. Návrh na ustanovení myslivecké stráže. 

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Návrh na pořízení územního plánu/změny územního plánu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Návrh na pořízení územního plánu/změny územního plánu (§ 46 a násl. zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon)

Odbor:
Odbor územního plánování
Návrh na pořízení změny územního plánu (zkrácený postup)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Návrh na pořízení změny územního plánu (zkrácený postup dle § 55a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon) 

Odbor:
Odbor územního plánování
Návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby povolené do 31. 12. 2006
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Odhlášení psa k místnímu poplatku ze psů
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Finanční odbor
Ohlášení dokončené stavby
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Ohlášení odstranění stavby, zařízení, terénních úprav
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Ohlášení stavby
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stránky