Formuláře

Filtrování
Návrh na pořízení územního plánu/změny územního plánu
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Návrh na pořízení územního plánu/změny územního plánu (§ 46 a násl. zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon)

Odbor:
Odbor územního plánování
Návrh na pořízení změny územního plánu (zkrácený postup)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Návrh na pořízení změny územního plánu (zkrácený postup dle § 55a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon) 

Odbor:
Odbor územního plánování
Žádost o územně plánovací informaci
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

podle ustanovení § 21 odst.1 písm. a) až c), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Odbor:
Odbor územního plánování
Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

podle ustanovení § 96b zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – 
dále také „SZ“

Odbor:
Odbor územního plánování