Háječek

Hudební pavilon v Háječku v roce 1935

Většina návrhů architektonické soutěže definovala prostor Háječku bez objektu letního kina a nynější školky. Ze stávající architektury by měly být zachovány Hvězdárna a planetárium, altán, kašna.