Na Jiráskově nábřeží bude postavena protipovodňová stěna, jen cvičně

Instalovat se bude v úterý 18. října 2022 od 6.00 do 17.00 hodin v úseku od Nového mostu po ulici Nerudova. „Podle provozního řádu se vždy jednou za tři roky musí postavit polovina protipovodňové stěny, která chrání před velkou vodou Jiráskovo nábřeží mezi Dlouhým a Novým mostem. Hlavním smyslem je zdokonalení praktických dovedností členů skupin při stavění části mobilní bariéry, zjištění časové náročnosti její dopravy včetně montáže a procvičení spolupráce složek IZS,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Na montáži 1 km dlouhé stěny se budou podílet mimo zaměstnanců magistrátu i členové jednotek sboru dobrovolných hasičů z obcí Čejkovice, Srubec, Dobrá Voda, Rudolfov, Litvínovice, Staré Hodějovice, Nové Homole a Jankov. Do výstavby se zapojí i Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, městští strážníci a celní úřad.

Vzhledem k pohybu dopravní a manipulační techniky a pro zajištění bezpečnosti a plynulosti cvičení bude od půlnoci 18. října do 17.00 hodin téhož dne platit dopravní omezení v úsecích ulice od U Voříškova dvora (Nový most), Plzeňskou až po ulici Nerudova.

Zcela uzavřenými úseky pro průjezd i parkování budou po dobu cvičení ulice U Voříškova dvora a Plzeňská (od č. p. 87) – Jiráskovo nábřeží (k ul. Nerudova). Současně nebude umožněn výjezd z parkoviště ve vnitrobloku v ulici Plzeňská mezi domy čp. 636/54 a čp. 2041/56 a uzavírka se týká také cyklostezky.

Vjezd bude povolen pouze účastníkům cvičení a složkám IZS. Provoz městské hromadné dopravy omezen nebude.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 19. 10. 2022.