Kněžská se bude opravovat

Rada města schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Ty se týkají naléhavé obnovy inženýrských sítí s následnou opravou povrchu chodníku v Kněžské ulici v úseku mezi ulicemi Kanovnická a Karla IV. Investiční akce města a společnosti EG.D, a.s. z důvodu koordinace výměny plynovodního a vodovodního potrubí začne v říjnu 2022.

Vlastník plynovodu EG.D zjistil v prosinci 2021 únik zemního plynu ze staré plynovodní sítě do teplovodního kanálu. Obratem nechal provést havarijní opravu v úseku Hroznova – Hradební. Stejně starý je ovšem i úsek plynovodu až k ulici Karla IV., tudíž je nutné jej co nejdříve zabezpečit. Podstatná část trasy stávajícího plynovodu potrubí je v těsném souběhu s litinovým vodovodem z roku 1969, který je na konci své technické životnosti. Prakticky tak nelze opravit plynovod bez obnovy souběžné části vodovodu, který je majetkem města. Oba vlastníci inženýrských sítí na přípravě akce úzce spolupracují a svůj postup koordinují,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický.

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 20. 9. 2022.