Komu vadil odpadkový koš na náměstí?

Ranní pohled na náměstí Přemysla Otakara II. musel zarazit snad všechny kolemjdoucí i řidiče, kteří míjeli rozbitý betonový odpadkový koš. Od začátku nového roku řešili strážníci městské policie celkem šest událostí souvisejících s rozkopanými koši nebo popelnicemi, které se pak často povalují i na vozovkách, v parcích nebo ve vodním toku. Ať už je to centrum města, Žižkova třída, Senovážné náměstí, tak sídliště Máj a další obytné zóny a ulice.  

Vandalismus je bohužel častým nešvarem, který neustal ani v době zákazu nočního vycházení a vyhlášeného nouzového stavu. Nejčastější „obětí“ jsou lavičky, lampy, odpadkové koše, ale dokonce i dětská hřiště a další. Je škoda, že si vandalové neuvědomují, že tím způsobují finanční ztráty města, které je jistě netrápí, ale důsledky svých činů obtěžují rodiny s dětmi, seniory i řidiče, zkrátka všechny občany. Na veřejný pořádek a bezpečnost obyvatel dohlížejí hlídky městské policie, které samozřejmě nemohou být v daný okamžik všude, ale také kamerový systém prostřednictvím 62 kamer. Ten funguje nepřetržitě 24 hodin denně a sleduje nejvíce frekventovaná místa v Budějovicích,“ přiblížil primátor Jiří Svoboda.  

Dispečink městského kamerového dohlížecího systému zajišťují ve 12 hodinových směnách 4 zaměstnanci. Díky tomu mohou strážníci provádět nepřetržitý dohled nad bezpečností občanů, chránit veřejný pořádek, dbát na ochranu majetku, zlepšit a zrychlit úspěšnost zákroků proti pachatelům trestných činů a přestupků,“ uvedla Věra Školková, tisková mluvčí Městské policie České Budějovice.

Množství poškozených laviček vandalismem se v Českých Budějovicích pohybuje okolo sta případů ročně. Jen v roce 2019 stály město opravy a údržba laviček, herních prvků a ostatního mobiliáře 958 000 Kč. Samostatnou kapitolou jsou krádeže rostlin z květinových veřejných výsadeb, ničení mladých stromků nebo jízda automobilů po zelených plochách.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 30. 3. 2021.