Kontakty

Korespondenční adresa

Magistrát města České Budějovice
odbor ...
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92  České Budějovice

Telefonní kontakt

Vrátnice: 386 801 111 (mimo pracovní dobu MM ČB)
Fax:  386 801 850

Vyhledávání v telefonním seznamu magistrátu

Elektronická adresa

e-mail: posta@c-budejovice.cz

ID datové schránky

kjgb4yx

Úřední hodiny magistrátu

pondělí 8:00 - 17:00
středa 8:00 - 17:00
pátek 8:00 - 11:30

Rozšířené úřední hodiny odborů

Odbory Matriční úřad, Odbor dopravy a silničního hospodářství a Finanční odbor mají na některých pracovištích rozšířené úřední hodiny pro veřejnost. / Více

Další pracoviště Magistrátu města České Budějovice

pracoviště Kněžská ulice č. 19

(stavební úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor památkové péče,  odbor sociálních věcí - odd. sociálně právní ochrany dětí, oddělení sociální pomoci)

pracoviště Jeronýmova ulice č. 1

matriční úřad (oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů), správní odbor (oddělení dopravních přestupků, oddělení přestupků a občansko-právní oddělení)

Doklady a průkazy

Řidičské a občanské průkazy, cestovní doklady, rybářský a lovecký lístek. / Více

Evidence vozidel

Zapsání a vymazání z registru silničních vozidel, změny údajů v registru, žádost o výdej dat z registru. / Více

Fakturační údaje

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Městské informační centrum

Poskytuje informace občanům a je kontaktním místem Czech POINT. / Více

Praktický průvodce občana

Průvodce občana úřadem a pomoc při řešení životních situací. / Více

Povinně zveřejňované informace

Souhrn všech informací zveřejněných na základě vyhlášky 442/2006 Sb. / Více
Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 11. 3. 2021.