Kontakt a telefonní seznam magistrátu - vyhledávání

Městské infomační centrum

Tel: 386 801 111
Fax: 386 801 850

Elektronická adresa

e-mail: posta@c-budejovice.cz
ID datové schránky: kjgb4yx

Korespondenční adresa

Magistrát města České Budějovice
odbor ...
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Vyhledávání kontaktů

Filtrování
Fišerová Jitka
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
386 805 140
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
občanské průkazy
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
212
Telefon:
386 805 140
Skrýt podrobnosti
Ing. Masař Jaroslav
Telefon:
38680387949412
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Úsek provozně - technický ZS
funkce:
ved. odd. provozu
Adresa:
F. A. Gerstnera 8/7, 37001 České Budějovice
Telefon:
38680387949412
Skrýt podrobnosti
Rybáková Pavla
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
4007
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
311
Telefon:
4007
Skrýt podrobnosti
Růžička Roman
Telefon:
38680
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Úsek provozně - technický ZS
funkce:
dispečer
Adresa:
F. A. Gerstnera 8/7, 37001 České Budějovice
Telefon:
38680
Skrýt podrobnosti
Mgr. Kropík Josef
Odbor:
Odbor školství a tělovýchovy
Telefon:
1505
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení organizační
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
337a
Telefon:
1505
Skrýt podrobnosti
Tibitanzlová Renata
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
5126
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
řidičské průkazy
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
219
Telefon:
5126
Skrýt podrobnosti
Klíma Ivan
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
4021
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
303
Telefon:
4021
Skrýt podrobnosti
Ing.arch Rozkopalová Jana
Odbor:
Odbor územního plánování
Telefon:
386 803 005
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení územně analytických podkladů
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
237
Telefon:
386 803 005
Skrýt podrobnosti
Housková Jitka
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
4009
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení obce
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
406
Telefon:
4009
Skrýt podrobnosti
Ing. Koranda Pavel
Odbor:
Finanční odbor
Telefon:
1203
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Finanční odbor
funkce:
analytik
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
314
Telefon:
1203
Skrýt podrobnosti
MP velitel směny MP velitel směny
Odbor:
Městská policie
Telefon:
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Městská policie
funkce:
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Telefon:
Skrýt podrobnosti
Janečková Miroslava
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387 021 533
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: odbor výkonu služby
funkce:
asistentka ved. odd.
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Číslo dveří:
A16
Telefon:
387 021 533
Skrýt podrobnosti
Mgr. Homolková Kateřina
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
4216
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
kurátor pro mládež
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
209b
Telefon:
4216
Skrýt podrobnosti
Bc. Krejčí Lenka
Odbor:
Finanční odbor
Telefon:
1202
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Finanční odbor
funkce:
sekretariát
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
317
Telefon:
1202
Skrýt podrobnosti
Šůsová Michaela
Odbor:
Finanční odbor
Telefon:
1209
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení účetnictví
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
312
Telefon:
1209
Skrýt podrobnosti
Ing. Pešková Hana
Odbor:
Finanční odbor
Telefon:
1204
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení rozpočtu
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
320
Telefon:
1204
Skrýt podrobnosti
Fišerová Lenka
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
4006
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
301
Telefon:
4006
Skrýt podrobnosti
Psovodi Psovodi
Odbor:
Městská policie
Telefon:
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Městská policie
funkce:
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Telefon:
Skrýt podrobnosti
Jiroušková Lenka
Odbor:
Obecní živnostenský úřad
Telefon:
2702
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Obecní živnostenský úřad
funkce:
sekretariát
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
131
Telefon:
2702
Skrýt podrobnosti
Baldíková Lenka
Odbor:
Odbor školství a tělovýchovy
Telefon:
386801502
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor školství a tělovýchovy
funkce:
sekretářka
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
338
Telefon:
386801502
Skrýt podrobnosti
Pomijová Klára
Odbor:
Odbor informačních a komunikačních technologií
Telefon:
386802603
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor informačních a komunikačních technologií
funkce:
sekretariát, evid.majetku
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
116a
Telefon:
386802603
Skrýt podrobnosti
Švehlová Marcela
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
5129
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
řidičské průkazy
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
218
Telefon:
5129
Skrýt podrobnosti
Dvořáková Simona
Odbor:
Odbor informačních a komunikačních technologií
Telefon:
386802608
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor informačních a komunikačních technologií
funkce:
sekretariát,ekonomika
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
116a
Telefon:
386802608
Skrýt podrobnosti
Nováková Lenka
Odbor:
Kancelář tajemníka
Telefon:
1805
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Sekretariát tajemníka
funkce:
informační centrum
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
020
Telefon:
1805
Skrýt podrobnosti
Ing. Krbec Ladislav
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386805 014
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení majetkových přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
315
Telefon:
386805 014
Skrýt podrobnosti
Jinšíková Miluše
Odbor:
Kancelář tajemníka
Telefon:
1807
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Sekretariát tajemníka
funkce:
informační centrum
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
020
Telefon:
1807
Skrýt podrobnosti
Mgr. Hnídková Jaromíra
Odbor:
Odbor vnitřních věcí
Telefon:
4119
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor vnitřních věcí
funkce:
evidence majetku
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
Kněžská
Telefon:
4119
Skrýt podrobnosti
Blažek Jiří DiS
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
4038
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
303
Telefon:
4038
Skrýt podrobnosti
Ing. Martiniová Blanka
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
4027
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení vyvlastnění, delikty
funkce:
ved. oddělení, zást. VO
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
507
Telefon:
4027
Skrýt podrobnosti
Lavičková Alena
Odbor:
Stavební úřad
Telefon:
4031
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení město
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
309
Telefon:
4031
Skrýt podrobnosti
Stehlíková Kamila
Odbor:
Investiční odbor
Telefon:
2215
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení přípravy a realizace staveb
funkce:
samostatný odborný technik
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
261
Telefon:
2215
Skrýt podrobnosti
Sýkora Michal
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387 021 537
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor servisní a ekonomický
funkce:
autopark,budova,sklad
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Telefon:
387 021 537
Skrýt podrobnosti
fax - stálá služba fax - stálá služba
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387 021 538
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Městská policie
funkce:
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Telefon:
387 021 538
E-mail:
Skrýt podrobnosti
přestupkové oddělení přestupkové oddělení
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387021527(28)
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Městská policie
funkce:
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Telefon:
387021527(28)
Skrýt podrobnosti
Bc. Maršálková Šárka
Odbor:
Investiční odbor
Telefon:
2206
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení ekonomické
funkce:
referent
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
250b
Telefon:
2206
Skrýt podrobnosti
Ing. Čížek Ladislav
Odbor:
Investiční odbor
Telefon:
2216
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení přípravy a realizace vodohospod. staveb
funkce:
samostatný odborný technik
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
262
Telefon:
2216
Skrýt podrobnosti
Ing. Horák Pavel
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
4403
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení silničního správního úřadu
funkce:
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
410
Telefon:
4403
Skrýt podrobnosti
Černá Svatava
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
386 802 109
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
funkce:
ohlašovna pobytu
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Číslo dveří:
035b
Telefon:
386 802 109
Skrýt podrobnosti
Legdanová Zdena
Odbor:
Městská policie
Telefon:
387021525
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Odbor servisní a ekonomický
funkce:
mzdy a personalistika
Adresa:
J. Haška 2, České Budějovice
Číslo dveří:
A25
Telefon:
387021525
Skrýt podrobnosti
Bc. Sikorová Petra
Odbor:
Matriční úřad
Telefon:
386 802 121
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení matrik
funkce:
úmrtí
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
135a
Telefon:
386 802 121
Skrýt podrobnosti
Mgr. Ludvíková Lenka
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
4215
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
úsek kurátor pro mládež, ved. úseku
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
208
Telefon:
4215
Skrýt podrobnosti
Mgr. Musilová Renata
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Telefon:
4208
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení sociální právní ochrany dětí
funkce:
obce + město
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
214
Telefon:
4208
Skrýt podrobnosti
ing. Janouš Ivan
Odbor:
Odbor správní
Telefon:
386805 012
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení majetkových přestupků
funkce:
Adresa:
Jeronýmova 1, České Budějovice
Číslo dveří:
310
Telefon:
386805 012
Skrýt podrobnosti
Vachová Eva
Odbor:
Odbor majetkový
Telefon:
2409
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dispozice s nemovitostmi
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
236
Telefon:
2409
Skrýt podrobnosti
Dětáková Martina
Odbor:
Správa veřejných statků
Telefon:
386802 510
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení správy komunikací
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
227
Telefon:
386802 510
Skrýt podrobnosti
Ing. Machová Dagmar
Odbor:
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Telefon:
386803213
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení veřejných zakázek
funkce:
referent
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
363
Telefon:
386803213
Skrýt podrobnosti
Knietelová Eva
Odbor:
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Telefon:
3211
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení dotací
funkce:
referent
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
218
Telefon:
3211
Skrýt podrobnosti
Matějková Dana
Odbor:
Odbor kanceláře primátora
Telefon:
386802905
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Sekretariát primátora
funkce:
vedoucí odboru
Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Číslo dveří:
102
Telefon:
386802905
Skrýt podrobnosti
Bc. Pergl Martin
Odbor:
Odbor kanceláře primátora
Telefon:
386802930
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení krizového řízení
funkce:
Adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
405
Telefon:
386802930
Skrýt podrobnosti
Novotný Miroslav
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon:
4433
Zobrazit podrobnosti
Oddělení: Oddělení evidence motorových vozidel
funkce:
dovozy, přestavby
Adresa:
Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Číslo dveří:
přep.10
Telefon:
4433
E-mail:
Skrýt podrobnosti

Stránky