Bezpečnostní rada

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

Bezpečnostní rada ORP je poradním orgánem pro přípravu na krizové situace. Projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Zřizuje ji a řídí primátor pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, dle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení v platném znění.

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje

 • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
 • krizový plán obce s rozšířenou působností,
 • vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,
 • finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 • stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 • další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

Bezpečností rada obce s rozšířenou působností má nejvýše 8 členů a starosta obce s rozšířenou působností jejími členy jmenuje

 • místostarostu,
 • tajemníka obecního úřadu,
 • příslušníka Policie České republiky určeného ředitelem krajského ředitelství Policie České republiky,
 • příslušníka Hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského záchranného sboru kraje,
 • zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností,
 • další osoby, které jsou nezbytné k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.

Aktuální obsazení Bezpečnostní rady ORP České Budějovice

Jméno Funkce Kontakt Zaměstnání
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Předseda

skodovad@c-budejovice.cz

386 802 901

Primátorka SM Č.Budějovice
Bc. Martin Pergl

Tajemník

perglm@c-budejovice.cz

386 802 930

SM Č.Budějovice, krizové řízení
Ing. Petr Maroš Člen

marosp@c-budejovice.cz

386 802 903

1. náměstek primátorky SM Č.Budějovice
Ing. Zdeněk Řeřábek Člen

rerabekz@c-budejovice.cz

386 802 001

Tajemník MM Č.Budějovice
plk. PhDr. Štěpán Kavan, Ph.D. Člen

stepan.kavan@hzscr.cz

950 230 310

HZS Jč. kraje
plk. Mgr. JUDr. Michal Holčapek, MBA Člen

michal.holcapek@pcr.cz

387 762 116

974 226 222

PČR-KŘ policie Jč.kraje
MUDr. Naděžda Pavlíčková Člen

pavlickovan@zzsjck.cz

387 762 113

ZZS Jč. kraje
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D. MBA LL.M. Člen

hrinkom@c-budejovice.cz

387 021 521

Městská policie Č. Budějovice

 

Stránka byla upravena uživatelem Milena Šťastná, 28. 6. 2024.