KRIZOVÝ ŠTÁB

Krizový štáb obce s rozšířenou působností

Krizový štáb obce s rozšířenou působností je pracovním orgánem starosty pro řešení krizových situací. Projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností (dále jen „stálá pracovní skupina“).

 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností svolává starosta obce s rozšířenou působností v případě, že

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,

b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,

c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,

d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,

e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo

f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).

 

Složení krizového štábu obce s rozšířenou působností

Členy krizového štábu obce s rozšířenou působností jsou

a) členové příslušné bezpečnostní rady,

b) členové příslušné stálé pracovní skupiny.

Členy stálé pracovní skupiny jsou

a) tajemník krizového štábu,

b) pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

c) zástupci základních složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

 

Vedoucí stálé pracovní skupiny a vedoucí odborných skupin Krizového štábu ORP České Budějovice jsou:

 

JMÉNO FUNKCE KONTAKT ZAMĚSTNÁNÍ
Ing. Jan Kostík

vedoucí stálé pracovní skupiny

kostikj@c.budejovice.cz  

386 805 001   

SM Č. Budějovice

mjr. Bc. Jiří Hošna

vedoucí stálé pracovní skupiny

jiri.hosna@jck.izscr.cz

950 230 125        

HZS Jč. kraje 
Ing. Václav Binder vedoucí skupiny podpory

binderv@c-budejovice.cz

386 802 606      

SM Č. Budějovice
Mgr. Michaela Levá vedoucí skupiny operativy

levam@c-budejovice.cz

386 802 928     

SM Č. Budějovice
Ing. Václav Vašek vedoucí skupiny ochrany obyvatelstva

vasekv@c-budejovice.cz

386 802 931

SM Č. Budějovice

 

Povodňová komise

Povodňová komise je součástí krizového managementu ORP České Budějovice. Další informace týkající se jejích členů, náplně práce lze nalézt zde.

Stránka byla upravena uživatelem Michaela Levá, 23. 5. 2019.