Krizový štáb

Krizový štáb obce s rozšířenou působností

Krizový štáb obce s rozšířenou působností je pracovním orgánem starosty pro řešení krizových situací. Projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností (dále jen „stálá pracovní skupina“).

Krizový štáb obce s rozšířenou působností svolává starosta obce s rozšířenou působností v případě, že

 • a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,
 • b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,
 • c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo
 • f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).

Složení krizového štábu obce s rozšířenou působností

Členy krizového štábu obce s rozšířenou působností jsou

 • členové příslušné bezpečnostní rady,
 • členové příslušné stálé pracovní skupiny.

Členy stálé pracovní skupiny jsou

 • tajemník krizového štábu,
 • pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • zástupci základních složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

Vedoucí stálé pracovní skupiny a vedoucí odborných skupin Krizového štábu ORP České Budějovice

JMÉNO FUNKCE KONTAKT ZAMĚSTNÁNÍ
Ing. Jan Kostík

vedoucí stálé pracovní skupiny

kostikj@c.budejovice.cz  

386 805 001

SM Č. Budějovice

mjr. Bc. Jiří Hošna

vedoucí stálé pracovní skupiny

jiri.hosna@jck.izscr.cz

950 230 125

HZS Jč. kraje 
Ing. Václav Binder vedoucí skupiny podpory

binderv@c-budejovice.cz
386 802 606

SM Č. Budějovice

Bc. et Bc., Ing. Milena Šťastná

vedoucí skupiny operativy

stastnam@c-budejovice.cz
386 802 929

SM Č. Budějovice
Ing. Václav Vašek vedoucí skupiny ochrany obyvatelstva

vasekv@c-budejovice.cz

386 802 931

SM Č. Budějovice

Povodňová komise

Povodňová komise je součástí krizového managementu ORP České Budějovice. Další informace.

 

Stránka byla upravena uživatelem Milena Šťastná, 27. 2. 2024.