Mateřské školy zřizované statutárním městem České Budějovice

 

Statutární město České Budějovice zřizuje 21 mateřských škol.

15 škol je samostatným právním subjektem (příspěvkovou organizací), 6 je jich součástí základní školy.

Zřizované školy – samostatný právní subjekt:

Zřizované školy – součásti základní školy: