Město dokončilo dvě akce spolufinancované z rozpočtu Jihočeského kraje

První akcí byl projekt s názvem „Ošetření kamenné desky hrobu Johanna Lampla přichycené ke vnitřní hřbitovní zdi, Hřbitov Sv. Otýlie, České Budějovice“, který získal podporu ve výši 40 tisíc korun z dotačního programu Kulturní dědictví.

Záměrem města je postupná obnova pietních míst významných osobností. „Jsou to lidé, kteří v Budějovicích kdysi žili a už není nikdo z rodiny či blízkých, kdo by se o místa jejich posledního spočinutí postaral. Hroby chátrají a my cítíme jako povinnost dodržet určitou pietu,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec. Letos tak byla obnovena kamenná deska hrobu Johanna Lampla.

„V letech 1884 až 1904 byl ředitelem Gymnázia v České ulici doktor Matthias Koch a za svoji záslužnou veřejnou činnost se v roce 1902 stal čestným občanem města a ve stejné hrobce je pohřben také Johann Lampl, jeho příbuzný, také čestný občan města,“ přibližuje náměstek primátora Ivo Moravec. Město začalo už v loňském roce ve spolupráci se studenty a učiteli Gymnázia Česká usilovat o renovaci hřbitovní zdi, která bezprostředně navazuje na uvedenou hrobku. Místo bylo v neutěšeném stavu bez označení jmény a životními daty. Nyní se mu po mnoha letech vrátila důstojnost.

Z programu Podpora sportu se městu podařilo získat dotaci na akci „Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice - výměna oken a vstupních dveří v objektu tělocvičen ZŠ Čéčova“. S výměnou oken a vstupních dveří v objektu dvou tělocvičen Základní školy Čéčova (součástí ZŠ Nerudova ) se začalo během letních prázdnin.

„Ta původní okna byla v nevyhovujícím stavu. Konstrukce je zastaralá a kvůli špatným izolačním vlastnostem docházelo k úniku tepla. Mechanické části oken byly opotřebované a nebylo ani možné je dále opravovat, navíc docházelo i k jejich samovolnému otevírání. Tělocvičny jsou během dne využívány pro výuku tělesné výchovy a zájmovou činnost žáků školy. V odpoledních a večerních hodinách jsou k dispozici sportovním oddílům a veřejnosti,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický. Na obnovu, která je nyní dokončena, přispěl Jihočeský kraj investiční dotací ve výši 590 tisíc korun. Celkový rozpočet je přes jeden milion korun.

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 15. 10. 2021.