Město nadále pomáhá s provozem očkovacího centra

Od zahájení provozu velkokapacitního očkovacího centra na Výstavišti se město  České Budějovice zapojilo do pomoci s jeho fungováním. Od poloviny ledna zde město hradí náklady spojené se zajištěním likvidace komunálního i infekčního odpadu, dosud ve výši přes 60 tisíc korun.  Město také zajišťuje a financuje provoz kyvadlové autobusové dopravy v areálu Výstaviště. Náklady dosáhnou do konce dubna téměř 230 tisíc korun. Dva strážníci městské policie vyčlenění na dohled nad bezpečností v okolí očkovacího centra stáli dosud město přes 200 tisíc korun.  

V březnu navíc při provozu očkovacího centra vypomáhali pracovníci magistrátu. Na službách, na základě uzavřených Dohod o přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, participovalo celkem 14 zaměstnanců magistrátu ve dnech od 1. 3. do 11. 4. 2021. Za březen zde odpracovali 511 hodin, v dubnu přes 165 hodin, což představuje celkové mzdové náklady města více než 198 tisíc korun. Dalších 11 zaměstnanců se zapojilo do pomoci Krajské hygienické stanici s trasováním.

Po zrušení nouzového stavu od pondělí 12. dubna rozhodl po zvážení žádosti hejtmana Jihočeského kraje zaslané všem tajemníkům obcí s rozšířenou působností v kraji tajemník magistrátu o ukončení poskytování personální pomoci. „Magistrát se již vrátil do plnohodnotného režimu v rozsahu standardních úředních hodin.  I když se dále potýkáme s nemocností, karanténami a OČR zaměstnanců. Navíc si od 16. března sami zajišťujeme personálně jednou týdně testování zaměstnanců. Pro řádné fungování úřadu a zachování standardní úřední doby bylo nutné naše zaměstnance opět navrátit k jejich práci,“ zdůvodnil Zdeněk Řeřábek.

Součinnost a pomoc města spočívá i nadále  v provozu  linky sociální pomoci a pěti registračních míst, která slouží starším spoluobčanům k bezplatné pomoci s registrací do centrálního očkovacího systému,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Midibus přepravuje návštěvníky očkovacího centra od hlavní brány Výstaviště k pavilonu T1 a zpět. 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 16. 4. 2021.