Město požádá kraj o dotaci na posilovnu a nová okna

Rada města schválila předložení žádostí z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury na venkovní posilovnu v Suchém Vrbném a na druhou etapu výměny oken v tělocvičně Základní školy Čéčova. „Posilovna by měla být součástí udržovaného parku podél Dobrovodského potoka u ulice Čsl. legií. Pozemek patří městu. Předpokládá se tam umístění tří cvičebních strojů v kombinaci s malou workoutovou konstrukcí,“ uvedl primátor Jiří Svoboda s tím, že požadovaná výše grantu je 448 tisíc korun, 112 tisíc korun je vlastní podíl města. Termín realizace je od května do července 2022.

„Chceme také pokračovat ve výměně oken v ZŠ Čéčova, která je součástí Základní školy Nerudova. Letos přes prázdniny by se tam měla vyměnit okna u zázemí tělocvičen, to znamená v šatnách, u kabinetů, nářaďovny, toaletách a také ve sprchách. Ta původní okna jsou už z roku 1970 a většina z nich už ani nejde pořádně otevírat,“ dodává primátor. Požadovaná výše grantu je 416 tisíc, město doplatí 83 tisíc korun.

Ilustrační foto