Město požádá o dotaci pro dům s pečovatelskou službou

Předložení žádosti o poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti domu s pečovatelskou službou Tylova z Národního programu Životní prostředí schválili radní. „Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo tuto výzvu v listopadu 2021, týká se energetických úspor. Záměrem města je komplexní zateplení dvou objektů domu, to znamená plášťů a střechy, dále výměna nevyhovujících dveří a úprava stávajícího zařízení vzduchotechniky. Objekty v českobudějovické Tylově ulici č.14 a 18 jsou v majetku města a spravuje je Správa domů,“ říká primátor Jiří Svoboda. Předpokládaný rozpočet projektu je 26,6 milionu korun, výše podpory od státu by mohla být 40 až 55% ze způsobilých výdajů.

Foto zdroj: internet