Město se uchází o krajskou dotaci na obnovu tělocvičen

Jihočeský kraj zveřejnil výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora sportu. „Na základě požadavku odboru školství jsme podali projekt zaměřený na výměny oken a vstupních dveří v objektu obou tělocvičen Základní školy Čéčova. Okna tam jsou v nevyhovujícím stavu, konstrukce je zastaralá a izolace nedostatečná, takže tam uniká teplo. Mechanické části oken jsou opotřebované a není možné je dál opravovat, proto tam dochází i k jejich samovolnému otevírání,“ popisuje neutěšený stav náměstek primátora Petr Holický. S obnovou za více než jeden milion korun by se mělo začít v červenci. Požadovaná výše grantu je 840 tisíc korun.

  

Stránka byla upravena uživatelem Kateřina Novotná Sklářová, 14. 1. 2021.