Město a voda

České Budějovice leží sice na soutoku dvou nádherných řek, ale ty městem spíše jen nepovšimnuty protékají, místo aby byly jeho integrální součást, město spíše rozdělují, než spojují. Tento nevyužití potenciál odhaluje strategická studie Město a voda. Obsahuje širokou škálu návrhů od menších opatření, jako jsou zpřístupnění břehů a zpříjemnění okolí vodních toků, až po zásadní proměny například Zátkova a Jiráskova nábřeží. Cílem je přiblížit vodu městu a jeho obyvatelům. Jednotlivé návrhy budeme postupně realizovat podle jejich náročnosti, ty zásadní musí projít architektonickou soutěží. 

Mgr. Juraj Thoma (HOPB),
1. náměstek primátora

Řešené území

Okolí Vltavy, Malše a Mlýnské stoky.

Předpokládané termíny

2020 - strategická studie
2021 a dále - postupná realizace dle jednotlivých projektů

Brožura Město a voda

Prezentace strategické studie Město a voda (28 stran).

Studie Město a voda

Plné znění strategické studie Město a voda, zpracované Atelierem 8000 a schválené Radou města České Budějovice 29. 6. 2020.

Zde je studie vzhledem k rozsahu (174 stran) a objemu dat rozdělena na několik samostatných souborů pro rychlejší načtení či stažení:

Úvod, vize, koncepce, str. 1-34
Návrhová část - masterplan, str. 35-96
Návrhová část - splavnění, str. 97-110
Analytická část - úvod, str. 111-114
Analýza území, str. 115-158
Analýza vodních toků, str. 159-174

 

 

Sokolský ostrov v novém už na jaře

/ 27. říjen 2021 / Rovnou dvě nové kavárny, další toalety, koupací molo a zázemí pro půjčovnu vybavení pro vodní sporty přibudou na Sokolském ostrově. A to už od příštího dubna. / Více

Sluneční ostrov i nové nábřeží už se projektují

/ 31. červenec 2021 / Na dvou nejvýraznějších proměnách města v rámci projektu Město a voda už se pracuje. Zátkovo nábřeží mezi Biskupskou a Lidickou ulicí se sníží k vodě a na jeho hraně vznikne společenský prostor se službami, náplavka pod Dlouhým mostem při Jiráskově nábřeží se zase promění v relaxační Sluneční ostrov. / Více

Sluneční ostrov vylepší Jiráskovo nábřeží

/ 03. červen 2021 / Rada města schválila vypsání veřejné zakázky. / Více

Koupací mola už leží na hladinách řek

/ 05. květen 2021 / Provoz je plánován do října. / Více

Na náplavce vzniká nové vývaziště

/ 17. březen 2021 / Dílo pod kavárnou Lanna bude, podle současných smluvních podmínek, ukončeno v září 2021. / Více

Koupací mola se uloží k zimnímu spánku

/ 07. říjen 2020 / Mola budou ke koupání zase až za rok / Více

První projekty Město a voda jsou v přípravě

/ 29. září 2020 / Radnice činí první kroky v naplňování strategie Město a voda, kterou v červnu 2020 přijala rada města. Začíná připravovat menší projekty, které se mohou realizovat už v příštím roce, zároveň jedná s Povodím Vltavy o větších, které významně pozmění Zátkovo nábřeží a náplavku u Dlouhého mostu. / Více

Blíže k vodě - blíže k sobě

/ 08. červenec 2020 / Studie "Město a voda" přináší strategické zamyšlení nad příležitostmi, které nabízí přítomnost vodních toků v Českých Budějovicích. / Více

Rada města schválila strategickou studii Město a Voda

/ 30. červen 2020 / Návrh krátkodobých i dlouhodobých projektů a úprav okolí Vltavy a Malše, jež mají využít potenciálu řek v rozvoji města. / Více

Na hladině řek budou dřevěná koupací mola

/ 29. květen 2020 / Mola vzniknou nejpozději do 30. června / Více