Město a voda

Město a voda

"České Budějovice leží sice na soutoku dvou nádherných řek, ale ty městem spíše jen nepovšimnuty protékají, místo aby byly jeho integrální součást, město spíše rozdělují, než spojují. Tento nevyužití potenciál odhaluje strategická studie Město a voda. Obsahuje širokou škálu návrhů od menších opatření, jako jsou zpřístupnění břehů a zpříjemnění okolí vodních toků, až po zásadní proměny například Zátkova a Jiráskova nábřeží. Cílem je přiblížit vodu městu a jeho obyvatelům. Jednotlivé návrhy budeme postupně realizovat podle jejich náročnosti, ty zásadní musí projít architektonickou soutěží." 

Mgr. Juraj Thoma (HOPB),
1. náměstek primátora

Řešené území

Okolí Vltavy, Malše a Mlýnské stoky. 

 

Předpokládané termíny

2020 - strategická studie
2021 - dopracování návrhu

7/2022 dokumentace pro územní rozhodnutí

2. polovina 2022 -  zahájení výběru zhotovitele stavby metodou "Design & Build"

Studie Město a voda

Plné znění strategické studie Město a voda, zpracované Atelierem 8000 a schválené Radou města České Budějovice 29. 6. 2020.

AKTUALITY: 

Koupací mola na řekách

Od letní sezóny roku 2020 jsou vždy v květnu postupně instalována koupací mola na českobudějovických řekách. Provoz je vždy plánován do října, kdy musejí být z vodní hladiny odstraněna podle požadavku správce povodí. Dřevěná mola se stala vyhledávanou atrakcí.

Všechna mola jsou vyznačena na mapě. Na Vltavě se nacházejí u TJ Meteor, Lučního jezu, tenisových kurtů LTC ( bývalá Libra ) a v sousedství písečných pláží u Voříškova dvora. Další dvě mola na Malši plavci najdou nad Velkým a Malým jezem. V roce 2021 přibylo koupací molo pod bytovým komplexem Luční jez a opalovací molo v lokalitě Malý jez v sousedství koupacího na pravém břehu řeky Malše, které má schůdky k pozvolnému vstupu přímo do vody. Dřevěná paluba slouží k opalování i k přátelskému posezení.

Sluneční ostrov vylepší Jiráskovo nábřeží

Rada města v říjnu 2021 schválila vypsání veřejné zakázky pod názvem Sluneční ostrov – Jiráskovo nábřeží – zpracování zadávacích podkladů pro výběr zhotovitele projektové dokumentace jednomu dodavateli, a to A8000 s.r.o. Záměrem je nalézt vhodnou a realizovatelnou podobu tzv. Slunečného ostrova včetně technického, vodohospodářského i souvisejícího dopravního řešení. Studie určí přesnou pozici lávek pro pěší a cyklisty a stanoví prostorové uspořádání případné výstavby na obou březích Vltavy tak, aby vznikl dnes postrádaný, ale žádoucí těsnější kontakt řeky a nábřeží.

Na obrázku je vizuál příštího stavu.

 

Nové kavárny na Sokolském ostrově

Město plánuje na Sokolském ostrově, který se stal oblíbenou relaxační zónou v centru města, řadu inovací. Vzniknout by zde měly dvě kavárny, koupací molo, toalety i zázemí pro půjčovnu vybavení pro vodní sporty. Současnou sezónní kavárnu nahradí kontejnerová sestava, která bude obsahovat kavárenský a občerstvovací prostor, technické a sociální zázemí, ale i úschovnu sportovního náčiní. Dva kontejnery budou sloužit jako terasa pro venkovní sezení. Kromě kaváren chce město vybudovat na Sokolském ostrově pítko s mlžítkem a vodní mola u Jiráskova jezu vedle Dlouhé lávky. 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 19. 9. 2022.