Město vyčlení miliony korun pro válečné uprchlíky

Rada města doporučí zastupitelům schválit finanční částku pro krytí nákladů spojených s řešením uprchlické krize. „V první fázi navrhujeme vyčlenit 5 milionů korun z rezervy městského rozpočtu. Tyto budou užity v souvislosti s řešením krizové situace a rostoucím počtem uprchlíků v rámci ORP (obce s rozšířenou působností) České Budějovice. Finanční prostředky budeme potřebovat například jako příspěvek pro děti ve školských zařízeních, na úhradu nákladů spojených s vyšším počtem školních tříd, na ubytování, na dopravu v rámci MHD a další, takže jde vlastně o jistotu, že budeme mít z čeho brát, zkrátka budeme připraveni k pokračování pomoci, kterou město poskytuje od prvních hodin války na Ukrajině těm, kteří u nás jako váleční uprchlíci hledají pomoc,“ uvedl po dnešním jednání rady města primátor Jiří Svoboda. Zmiňovanou částku budou schvalovat zastupitelé na svém jednání 21. března 2022.

Dále radní schválili přenechání bytů do nájmu pro občany Ukrajiny. „Město vyčlenilo hned druhý den po zahájení ruské agrese na pomoc 15 bytů, aktuálně zbývají obsadit ještě poslední dva. Nájemné za byt včetně služeb ponese do 31.12. 2022 pronajímatel, tedy město. S ohledem na vyhlášený nouzový stav uhradí část nákladů na ubytování městu stát,“ dodává náměstek primátora Tomáš Bouzek.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 14. 3. 2022.