Ministerstvo obrany poskytne dotaci na opravu válečných hrobů

Investiční záměr na projekt opravy válečných hrobů schválila rada města. „Ministerstvo obrany České republiky vyhlásilo výzvu a město bude žádat o dotaci na obnovu válečných hrobů a pietních míst. Konkrétně chceme obnovit dvě mohyly na hřbitově svaté Otýlie, památník padlým vojínům ve světové válce 1914 -1918 z obce Mladé a památník obětem I. a II. světové války v Ledenické ulici. Některé válečné hroby už byly opraveny v loňské roce, teď jde o druhou etapu,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. Předpokládaný rozpočet je 786 500 korun. „Výše dotace činí 80% z celkových uznatelných skutečně vynaložených nákladů a je určena pro období od 1.1.2023 do 30.11.2023,“ dodává primátor.

Mohyly na hřbitově sv. Otýlie v upomínku zemřelým z vlaku smrti osvobozeném 8.5.1945 u Velešína. Zemřelí, kteří zde byli pohřbíváni, skonali během května, června a července 1945. Většina těchto vězňů byla v protifašistickém odboji ve svých zemích, tak jako Francouzi Pierre Kaan a Paul Beuret, kteří v tomto vlaku také byli.

Památník padlým vojínům z obce Mladé ve světové válce 1914 – 1918 – pietní místo je v areálu hřbitova na volném prostranství za hlavní bránou. Zhotoven byl po prvním roce války v roce 1914, ale stál na jiném místě, v roce 1921 byl přemístěn na současné místo naproti hlavní bráně do hřbitova a doplněn jmény padlých.

Památník obětem I. a II. světové války – Ledenická ulice – pietní místo - pomník stojí nedaleko Suchovrbenského náměstí. Na bronzové tabulce jsou jména 85 padlých. Je zde uložena prsť z legionářských bojišť od Zborova, Terronu a Dossálta 1918-1938; v dolní části pomníku je umístěna deska s textem OBĚTEM NACISMU 1939 - 1945 a s 22 jmény připomenutých padlých.