Modernizaci zastávky podpoří ministerstvo

V listopadu 2020 předložilo město žádost o podporu v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního program na projekt s názvem Modernizace přestupní zastávky na českobudějovickém Mariánském náměstí. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky žádost schválilo. „Řečí čísel to znamená, že dostaneme 90% ze způsobilých výdajů na projekt, což je 3,53 milionu korun. Rada města už schválila i výsledek jednání hodnotící komise a výsledné pořadí účastníků zadávacího řízení v této veřejné zakázce. Vybraným dodavatelem je STRABAG a.s. s nabídkovou cenou přesahující 10 milionů korun,“ sdělil náměstek primátora Petr Holický.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 30. 3. 2021.