Nadace na podporu studentů a vědy dostane příspěvek od města

Rada města na svém jednání dne 29. ledna 2024 schválila příspěvek Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy ve výši 200 000 Kč. "Nadace nabízí stipendia nadaným žákům a studentům, ale také těm ze sociálně slabších rodin, kteří studují na středních a vysokých školách, protože je důležité podporovat talenty. Jsem nesmírně ráda, že naše Nadace už dokázala podpořit mnoho nesmírně šikovných lidí,“ prohlásila primátorka Dagmar Škodová Parmová, která je zároveň předsedkyní správní rady Nadace.

Dalšími donátory, kromě města, jsou významné firmy z jihočeského regionu. V loňském roce Nadaci podpořil i držitel Ceny města, knihovník Jan Mareš, který finanční ocenění ve výši 50 000 Kč věnoval na tento dobročinný účel.

Vloni byla poskytnuta stipendia celkem 10 studentům a studentkám v celkovém objemu 385 000 Kč. Finanční podporu získala například dívka přijatá na univerzitu v Cambridge, další, která ukončila lyceum v Avignonu a pokračuje na vysoké škole v Paříži. V minulosti byla podpořena také mladá architektka spolupracující v Londýně s Evou Jiřičnou a absolventka studia na Sorbonne Nouvelle v Paříži.

Detailní informace jsou k dispozici na webových stránkách města.

 

Stránka byla upravena uživatelem Alice Burianová, 30. 1. 2024.