Náměstci primátorky

Ing. Petr  MAROŠ (ODS)

1. náměstek primátorky (neuvolněný)

pověřený plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: investiční výstavba, koordinace a příprava velkých projektů, finance a ekonomika, evropské fondy, sport, Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o., Teplárna České Budějovice, a. s.

tel.: 386 802 903
e-mail: marosp@c-budejovice.cz

 

 

 

 

 

Ing. Lubomír BUREŠ (ODS)

náměstek primátorky

pověřený plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: koncepce dopravy, územní plán, územní rozvoj, architektura a urbanismus, Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., Městská policie České Budějovice

tel.: 386 802 904
e-mail: buresl@c-budejovice.cz

 

 

 

 

 

Michal ŠEBEK (ODS)

náměstek primátorky (neuvolněný)

pověřený plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: správa veřejných statků, správa vnitřních věcí, IT, strategický plán a rozvoj, FCC České Budějovice, s. r. o.

tel.: 386 802 936
e-mail: sebekm@c-budejovice.cz

 

 

 

 

 

 

Zuzana KUDLÁČKOVÁ (Piráti)

náměstkyně primátorky

pověřená plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: kultura, životní prostředí, koordinace územních skupin, Jihočeské divadlo, p. o., Pohřební ústav města České Budějovice, p. o.

tel.: 386 802 902
e-mail: kudlackovaz@c-budejovice.cz

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Tomáš BOUZEK (Společně pro Budějovice)

náměstek primátorky

pověřený plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: majetek, památková péče, veřejné zakázky, SPRÁVA DOMŮ, s. r. o., Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

tel.: 386 802 908
e-mail: bouzekt@c-budejovice.cz

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 25. 10. 2022.