Náměstek rozdal finanční odměny mladým talentům

Ocenění talentů v oblasti kultury je určeno mladým českobudějovickým umělcům, kteří v daném roce získali významná ohodnocení na národních nebo mezinárodních soutěžích, festivalech, přehlídkách nebo výstavách. Město oceňuje mladé talenty již od roku 2001. Ti nejúspěšnější získávají finanční odměnu opakovaně a v drtivé většině hrají na hudební nástroje.

Radní i zastupitelé schválili udělení darů čtyřem mladým talentům v celkové částce 60.000 korun. Slavnostní předání za účasti 1. náměstka primátora Juraje Thomy se konalo ve čtvrtek 16. prosince 2021 v obřadní síni radnice.

Oceněnými pro rok 2021 jsou:

ROMAN ČERVINKA (housle)

Ve čtyřech letech začal navštěvovat ZUŠ B. Jeremiáše obor housle. Od roku 2010 každoročně získával ocenění. V roce 2013 obdržel 1. místo na mezinárodní houslové soutěži Váši Příhody a stejné ocenění získal i v letech 2014, 2015 a 2017. V roce 2017 bylo jeho největším úspěchem vítězství na mezinárodní houslové soutěži mistra J. Muziky v Nové Pace. Od ledna 2018 byl Roman soukromým žákem prvního koncertního mistra Vídeňských Symfoniků a vysokoškolského profesora A. Sorokowa na vídeňské univerzitě. Úspěšně složil zkoušky a byl přijat ke studiu. V říjnu 2018 se představil moskevskému publiku na koncertě v rámci mezinárodního festivalu Vladimíra Spivakova, kam byl vybrán jako jediný účastník z ČR. V roce 2019 se stal laureátem mezinárodní houslové soutěže Leonida Kogana v Bruselu. Ve stejném roce se stal vítězem televizní soutěže Zlatý Oříšek. V roce 2020 byl přijat na hudební akademii v italské Imole. Od statutárního města získává ocenění pošesté.

Úspěchy v minulém a letošním roce:

 • Účast na mezinárodních mistrovských kurzech Violin Masterclass 2020 v Nových Hradech a Galakoncert světových houslových talentů
 • Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích 2020 – diplom za úspěšně absolvování
 • CD Housle tří generací 2021 s Václavem Hudečkem a Janem Talichem za doprovodu Jihočeské filharmonie
 • 2. cena na mezinárodní houslové soutěži J. Kociana v Ústí nad Orlicí 2021 jako nejlepší soutěžící z ČR
 • Vystoupení jako sólista s Filharmonií B. Martinů Zlín na zahajovacím koncertu festivalu Hudební Kroměříž 2021
 • Vystoupení v rámci koncertu v rodovém sídle Kinských v Kostelci nad Orlicí 2021
 • Účast na Mezinárodních mistrovských kurzech v Nových Hradech 2021 a Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích 2021 – diplom za úspěšné absolvovaní

 

LILIAN MOLANA (housle)

Lilian se věnuje hře na housle již od roku 2015 a účastní se nejen koncertů a vystoupení, ale absolvovala také několik mezinárodních hudebních pobytů a kurzů, např. v letech 2017-2019 Mezinárodní letní hudební kurz v Rožmberku nad Vltavou. V letošním roce se zúčastnila Mezinárodního mistrovského kurzu ve Strakonicích. V minulosti se zúčastnila také mnoha houslových soutěží, např. v roce 2017 Plzenecké housličky, kde získala 3. místo v 1. kategorii. V roce 2019 se stala součástí komorního souboru, který se v okresním kole soutěže základních uměleckých škol umístil na 1. místě a postoupil do krajského kola, kde se hudebníkům podařilo získat 2. místo. Ve stejném roce se jako sólistka účastnila okresních a následně i krajských kol soutěží základních uměleckých škol. V témže roce se zúčastnila celostátní soutěže v Poličce „Mládí a Bohuslav Martinů“, kde získala bronzové pásmo. V roce 2020 získala jako sólistka 2. místo v okresním kole soutěže základních uměleckých škol. Od statutárního města získává ocenění poprvé.

Úspěchy v minulém a letošním roce:

 • 2. místo v okresním kole soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje 2020
 • 3. místo v kategorii level 2 na Mezinárodní hudební soutěže Les Clés d´Or 2021
 • 1. místo v celostátní houslové soutěži Újezdská notička 2021
 • 2. místo v krajském kole Celostátní soutěže smyčcových nástrojů o cenu společnosti Akord kvint 2021

KLÁRA BOSÁKOVÁ (klavír)

Hru na klavír začal studovat v roce 2017 v Základní umělecké škole Bohuslava Jeremiáše v Českých Budějovicích. Od začátku se profilovala jako velmi nadějná a talentovaná žákyně. Ve školním roce 2020 postoupila v soutěži základních uměleckých škol do krajského kola, které však kvůli pandemii koronaviru neproběhlo. Cenu od statutárního města získává poprvé.

Úspěchy v minulém a letošním roce:

 • Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír 2020 – 1. místo v sólové hře a 1. místo v klavírním duu s Janem Františkem Lukášem
 • Soutěžní klavírní přehlídka Pianoforte per tutti 2021 – zlaté pásmo
 • Mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska pro klavírní dua 2021 – 1. místo a cena pro nejmladší duo s Janem Františkem Lukášem

EVELYNA ANEŽKA SEMRÁDOVÁ (klavír, příčná flétna)

V šesti letech začala hrát na klavír a poté jako devítiletá přidala také hodiny příčné flétny na ZUŠ B. Jeremiáše v Č. Budějovicích. Svou ZUŠ často reprezentuje na významných veřejných koncertech. Každoročně se účastní prázdninových kurzů na příčnou flétnu „Letní flétny“. Za velmi krátkou dobu se dostavily její první úspěchy – pravidelná vítězství v krajských a celostátních soutěžích v sólové i komorní hře. V hodnocení porot byly vždy vyzdvihovány kvalitní tvorba tónu, přednesové dispozice, výborná hudební paměť, smysl pro rytmickou stránku skladeb a vysoká technická vyspělost. Od statutárního města získává ocenění podruhé.

Úspěchy v letošním roce:

 • Vybraná v konkurzu celostátní Stipendijní Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART 2021 Nadačního fondu Magdaleny Kožené
 • Vystoupení v rámci koncertu mladých talentů festivalu Pražského jara v Praze
 • Vystoupení v rámci koncertu MenART na festivalu Smetanova Litomyšl