Náměstíčko na sídlišti Vltava čeká proměna

Náměstíčko na sídlišti Vltava před kulturním domem se promění v příjemný prostor pro odpočinek a relaxaci. Odstraní se tam viditelné nedostatky, jako třeba nevhodný povrch, který při větru práší, usychání stromů, nekomfortní pohyb mezi plochami v prostoru sadu z hrušní a další. „Aktuálně je na stavebním úřadě vyřizováno společné územní a stavební řízení k návrhu úprav náměstí před KD Vltava. Jedná se o úpravu stávajícího prostoru tak, aby mohl lépe plnit svoji ekologickou i praktickou funkci. Budou tam odstraněny původní mlatové povrchy, změněna cestní síť, rozšířena plocha zeleně o trvalkové záhony a travní porosty a o množství vzrostlých stromů, vše bude doplněno mobiliářem, osvětlením a závlahami. Úpravy jsou řešeny tak, aby byla eliminována prašnost, došlo tam k lepšímu zadržování a vsakování vody, zamezilo se odumírání a neustálému nekoncepčnímu dosazování stromů a byla tam umožněna údržba všech ploch,“ shrnuje 1. náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že pokud vše půjde podle plánu, práce na zkulturnění prostředí se zahájí příští rok na jaře nebo na podzim. „Věřím, že se budoucí parčík s lavičkami se stínícími plachtami, kolostavy, novým veřejným osvětlením a bohatou zelení, stane vyhledávaným a atraktivním místem,“ dodává náměstek.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 15. 11. 2021.