Nová brožura se věnuje stavebním slohům

Při procházkách Českými Budějovicemi můžeme vnímat krásu starobylého města jako pozorovatelé, ale možná bude lepší předem se poučit alespoň základními vědomostmi, abychom nepřehlédli zajímavý detail anebo budovu s nevšedním příběhem, které se skrývají takřka na každém rohu. „Odbor památkové péče zajistil první vydání brožury, kde je výběr památek a staveb charakteristických pro různé historické etapy, protože v podstatě všechna slohová období od gotiky po moderní architekturu tady zanechala nesmazatelný otisk. Zatím bylo pořízeno tisíc kusů a zájemcům jsou k dispozici zdarma v turistickém informačním centru v budově radnice na náměstí Přemysla Otakara II., ale i v elektronické podobě na www.c-budejovice.cz odbor památkové péče,“ říká primátor Jiří Svoboda.

 

Brožura památky a stavby

Stránka byla upravena uživatelem Kateřina Novotná Sklářová, 17. 2. 2021.