Novým náměstkem je Tomáš Chovanec

Zastupitelstvo města zvolilo na svém jednání dne 7. února 2022 nového náměstka primátora pro sociální věci a školství Tomáše Chovance. Profesně se zaměřuje na sociální služby a podporu poskytovatelů těchto služeb. Několik let se věnuje také problematice regionálního školství, zaměstnávání zdravotně postižených a od roku 2009 je externím hodnotitelem projektů MPSV a MPO. Je členem MENSA ČR a Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy.

„Nový post je pro mne výzvou. Má gesce je poměrně široká. Věřím, že tam uplatním své dosavadní zkušenosti a další cenné získám. Prioritou v sociální oblasti je bydlení. Chci dál rozvíjet naši koncepci, což konkrétně znamená, že budeme postupně rozšiřovat byty dostupného bydlení a nájemníkům zajišťovat potřebnou sociální podporu. Velkým úkolem je také bydlení seniorů, chceme spustit projekt sdíleného bydlení v městských nájemních bytech. To je formát, ke kterému nyní řada měst přistupuje, a ukazuje se jako funkční a pro seniory příjemný i po socializační stránce. Oblast školství zahrnuje 21 mateřských a 16 základních škol zřizovaných městem. Budu jednat s vedením škol, se zástupci školských rad i školních jídelen. Do mé gesce spadá i sport. Vedle větších projektů považuji za velmi důležitý rozvoj drobné sportovní a pohybové infrastruktury, jako třeba workoutových hřišť a pohybových parků a samozřejmě mládežnický sport,“ uvedl nový náměstek.