O adaptaci na změnu klimatu se bude diskutovat online

Jak řešit přehřívání panelových sídlišť v létě ? Jak vytvořit vhodné podmínky pro zeleň, aby neuschla? A proč vlastně město připravuje Adaptační strategii a jak se odrazí v životě obyvatel? Na tyto a další otázky budou odpovídat hosté z řad odborníků, zástupců vedení města, firem i neziskových organizací na veřejné on-line besedě. Stane se tak ve středu 1. prosince od 18 hodin prostřednictvím videokonferenční platformy Zoom, sledovat ji lidé mohou i na kanále YouTube. Informace o možnostech připojení najdou zájemci na městských internetových stránkách www.adaptuj-cbudejovice.cz. Beseda je součástí procesu přípravy Adaptační strategie Českých Budějovic na změnu klimatu.

Moderátorkou bude novinářka Marie Bastlová, která si v prvním bloku pozve především vědce. Diskutovat bude Jan Pokorný, hydrobiolog z ENKI Třeboň, Eva Semančíková z Přírodovědecké fakulty JČU a David Bárta, expert na Smart City. Zaměří se na možnosti chlazení města během horkých dnů, dostupnost zeleně nebo využití senzorů k lepší adaptaci na změnu klimatu. 

Druhý diskuzní blok, kam přijali pozvání náměstek primátora Ivo Moravec a zpracovatelé strategie, se bude týkat aktuálních projektů města i plány do budoucna.

Adaptační strategie nám poslouží nejen jako podrobný plán aktivit, ale také jako důležitý podklad pro získávání financí na připravovaná adaptační opatření,” dodává k významu připravované strategie náměstek primátora Ivo Moravec. 

Třetí blok zapojí do debaty zástupce občanské společnosti - místní firmy prostřednictvím vedení Teplárny České Budějovice, občanské spolky zastoupí Jiří Řehounek ze sdružení Calla, a instituce Lenka Štěrbová z CzechGlobe. V závěrečné části debaty se tak bude mluvit o přínosech adaptačních opatření pro občany, úkolech města, firem i neziskových organizací i příležitostech pro vzájemnou spolupráci.

Zpracování Adaptační strategie zajišťuje konsorcium společností RADDIT consulting, EKOTOXA a Nadace Partnerství. Příprava dokumentu byla podpořena finančními prostředky z Norských fondů. 

Kontakt: Martin Ander, vedoucí programu Adapterra, Nadace Partnerství, tel. 732 565 042

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 25. 11. 2021.