O rekonstrukci Senovážného náměstí se ucházejí tři desítky ateliérů

Zájem o účast v architektonické soutěži na rekonstrukci českobudějovického Senovážného náměstí projevilo celkem 30 českých i zahraničních ateliérů. Na základě předložených žádostí a portfolií bude soutěžní porota vybírat osm nejlepších. Ty vyzve k vypracování konkrétních návrhů.

Od účastníků soutěže se očekává analýza současného stavu, definování problémů, hledání potenciálů a návrh koncepčního řešení, které zohlední požadavky uvedené v soutěžním zadání. V něm město zmiňuje především požadavek na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, vybudování kapacitního podzemního parkoviště a následnou úpravu celého prostranství od budovy muzea až k poště. Mělo by jít o prostor nabízející komplexní urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní řešení. V ideové části soutěže pak účastníci prověří možnosti případné dostavby náměstí a stanoví regulaci pro novostavbu objektu Alšovy jihočeské galerie, která bude v gesci kraje,“ uvedl 1. námětek primátora Juraj Thoma.

Soutěž na Senovážné náměstí je vypsaná jako užší a dvoufázová. Celková částka na ceny a odměny je 3 miliony korun. Jména vybraných účastníků budou zveřejněna v polovině prosince, ale celá soutěž bude nadále probíhat anonymně, protože porota nebude znát autory jednotlivých návrhů. Výsledkem bude výběr vítězného návrhu a zároveň širokého týmu architektů, projektantů, krajinářů a dalších specialistů, kterému město může zadat dopracování celého projektu, vedoucího k následné realizaci záměru.

Tento tým by měl zohlednit i požadavky významných veřejných institucí a soukromých subjektů sídlících přímo na náměstí, nebo v jeho okolí. S ohledem na předpokládanou výši investice je v zadání také požadavek na etapizaci celého záměru a předpokládá se i možnost využití evropských dotačních fondů,“ dodává náměstek.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 24. 11. 2021.