Rekonstrukce objektu městské policie

Projekt řeší vnitroblokovou novostavbu s hromadnými garážemi na úrovni terénu a rekonstrukci uličného objektu. Nové řešení je koncipováno tak, aby pokrylo celkové kapacitní i kvalitativní nároky městé policie podle současných zkušeností i s výhledem do budoucnosti. Nepřerušeně zůstanou v provozu služby pro styk s veřejností a další prostory ve stívajícím objektu. Jeho rekonstrukce a případná nástavba bude druhou etapou výstavby. Po výstavbě a rekonstrukcích bude areál splňovat požadavky na kapacitu dispečinku se zázemím, kapacitu kanceláří, školících prostor, šaten, jídelny, výcvikových prostor, skladů, technického zázemí i dopravy v klidu. Na střeše bude vybudována fotovoltaická elektrárna. 

Předpokládaný termín zahájení podzim 2022
Předpokládaný termín ukončení bude doplněno
Zhotovitel bude doplněno
Finanční prostředky bude dopněno
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 4. 5. 2022.