Rekonstrukce objektu městské policie

Projekt řeší vnitroblokovou novostavbu s hromadnými garážemi na úrovni terénu a rekonstrukci uličného objektu. Nové řešení je koncipováno tak, aby pokrylo celkové kapacitní i kvalitativní nároky městé policie podle současných zkušeností i s výhledem do budoucnosti. Nepřerušeně zůstanou v provozu služby pro styk s veřejností a další prostory ve stívajícím objektu. Jeho rekonstrukce a případná nástavba bude druhou etapou výstavby. Po výstavbě a rekonstrukcích bude areál splňovat požadavky na kapacitu dispečinku se zázemím, kapacitu kanceláří, školících prostor, šaten, jídelny, výcvikových prostor, skladů, technického zázemí i dopravy v klidu. V areálu budou vybudovány nabíječky na elektrokoloběžky a elektroauta, na střeše fotovoltaická elektrárna. 

V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 1. 12. 2022.