Rekonstrukce a dostavba sídla městské policie

Dvůr areálu městské policie zbavíme nepoužívaných objektů a vybudujeme zde nové zázemí pro strážníky – výcvikové prostory s tělocvičnou, posilovnou a šatnami. Na ploché střeše nového objektu vznikne fotovoltaická elektrárna. Rekonstruována bude i stávající budova městské policie, která slouží již drahně let a modernizaci potřebuje.

Ing. Jiří Svoboda, primátor města

Řešené území

Areál městské policie (ulice J. Haška 2).

Předpokládané termíny

2021 - příprava projektu
2022 - 2023 - výstavba; podzim 2022 předpoklad zahájení výstavby

Strážníci se mohou těšit na nové zázemí

/ 23. září 2020 / Ve dvoře areálu městské policie v ulici Jaroslava Haška vznikne nová budova s výcvikovými prostory pro strážníky. Souběžně dojde k rekonstrukci stávající budovy městské policie. / Více