Odborné konzilium má svůj jednací řád

Jednací řád odborného konzilia s účinností od 1. dubna 2021 schválila rada města.

„V souvislosti s přijetím nových pravidel pro přenechání bytů v majetku města do nájmu došlo ke zrušení tzv. pořadníků o byt a zároveň byla upravena typologie bytů, podmínek pro podání žádostí, činnost bytové komise a vznik odborného konzilia. To bude řešit zejména přenechání bytů z kategorie dostupného bydlení a bytů zvláštního určení, což jsou byty v domě s pečovatelskou službou a bezbariérové. Doporučení konzilia bude předkládáno k rozhodnutí radě města,“ říká náměstek primátora Tomáš Bouzek.

Ilustrační foto.

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 30. 3. 2021.